Bedre afvanding på Lammefjorden

Omfattende udvidelse af kanalerne på Lammefjorden giver god mulighed for at omlægge dræn.

AFVANDING Entreprenørfirmaet Schak Gaarde ApS syd for Egebjerg i Odsherred har opgaver på hele Sjælland, men én af de store opgaver i år har nærmest været »i baghaven«.

Siden foråret har det nordvestsjællandske entreprenørfirma således været i gang med et større projekt på Lammefjorden, hvor grøfter og kanaler skulle udvides.

- På en strækning over syv kilometer er vi i gang med at grave grøften både dybere og bredere, fortæller Skak Gaarde, indehaver af firmaet og barnebarn til Schak Gaarde.

- Det handler om, meddeler han videre, at vi på den måde sænker vandstanden og dermed også gør det muligt at få omlagt de dræn, som i dag ligger for højt.

Ler og muslinger

Gravearbejdet i Lammefjorden foregår omkring tre meter under havets overflade, og for at undgå oversvømmelser er det naturligvis uhyre vigtigt, at afvandringen er optimal.

Gennem kanaler og grøfter bliver vandet i Lammefjorden således ledt hen til sluser og pumpestationer, som løfter vandet op i havoverfladen. Og der er tale om meget vand. Falder der blot én millimeter regn over Lammefjorden, skal der pumpes 50.000 kubikmeter vand ud.

- Det handler om, at vi på den måde sænker vandstanden og dermed også gør det muligt at få omlagt de dræn, som i dag ligger for højt.

Skak Gaarde

- Vi udvider kanalerne med én meter i dybden og én meter i bredden i begge sider, oplyser Skak Gaarde, som påpeger, at der indimellem er store udfordringer.

- Det er rigtig blød dyndjord, gammel havbund, med flere lag nedenunder. Der kan for eksempel være ler og op til én meter tykke lag af muslinger. Vi støder nogle gange også på mosejord med flere tusind år gamle træer.

Omlægning af dræn

Det er på flere punkter således et omfattende gravearbejde, som Entreprenørfirmaet Schak Gaarde udfører, og det er naturligvis i den grad til glæde for landmændene.

- Når nu kanalerne graves dybere, har landmændene en god lejlighed til at lagt drænene ned i den rigtige dybde og på den måde opnå det bedste resultat, forklarer Skak Gaarde.

Han glæder sig dog først og fremmest over, at udvidelsen af kanalerne giver en bedre afvanding på Lammefjorden, som med sine mere end 6.000 hektar er Nordeuropas største inddæmmede areal.

Læs også