Mere vild natur i nordsjællandsk nationalpark

Fire vandhuller genskabes i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Oprensning af vandhul i Karlebo i Nordsjælland. Foto: Thorkild Kristensen
Oprensning af vandhul i Karlebo i Nordsjælland. Foto: Thorkild Kristensen

NATUR I Karlebo er maskiner i fuld gang med at genskabe fire vandhuller til glæde for frøer, salamandre og guldsmede i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, hvor vandhullerne skal styrke naturen i korridoren mellem Grønholt Hegn og Store Dyrehave.

Lodsejerne, som lægger jord til det første naturgenopretningsprojekt i nationalparken, glæder sig til at se resultatet.

- Vi besluttede os for at gå med i nationalparken, fordi vi gerne vil støtte op om projektet. Vi vil gerne være med til, at naturen får et løft, og vi er lidt stolte af at være blandt de første til at bidrage, siger Thorkild Kristensen og Anette Munkholm Suhr.

De fire vandhuller er kun første etape i projektet. Sammen med de to ejere arbejder nationalparken for at få åbnet et rørlagt vandløb, at få etableret en stor græsningsfold og skabe grobund for flere vilde blomster. Projektet vækker også begejstring hos nationalparkens bestyrelse.

Mere natur på vej

- Vi er helt afhængige af, at lodsejerne i nationalparken vil være med til at skabe bedre natur i Nordsjælland. Derfor er vi meget glade for, at Anette og Thorkild med stor entusiasme tidligt har meldt sig på banen, siger Carl Frederik Bruun, formand for nationalparkens bestyrelse.

Han håber, at projektet, som er blevet til i et tæt samarbejde med Fredensborg Kommune, kan inspirere flere lodsejere i nationalparken til at lægge jord til naturprojekter.

Nationalparken arbejder naturligvis også videre på at lave ny natur andre steder i nationalparken.

- Takket være stor velvilje er det gået lynhurtigt med at få lavet aftaler med lodsejere, og kommunerne har hjulpet os med at få de fornødne dispensationer i hus. Alt i alt betyder det, at vi hurtigt har kunnet påbegynde arbejdet med at lave ny natur, og der er allerede flere projekter, der ligger klar til at blive sat i gang, fortæller sekretariatschef Marianne Lund Ujvári.

jhal

Læs også

25 år gamle it-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform
Sjællandsk landmandssøn er stemmen i ny podcast
Tyske Treffler fås nu hos Johs. Mertz
Minister øger kontrol med dyrevelfærd
Skoleelever smagte på et job inden for fødevareerhvervet
Forening klager over Arla: - Klimakreditter og grønne løfter holder ikke