25 år gamle it-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform

Data om det danske vandmiljø, der har kostet milliarder at indsamle gennem årtier, samles nu på en ny moderne platform og sikres for fremtiden. Den sidste rest af amternes it bliver dermed udfaset.

Seks systemer, der blev udviklet til amterne, bliver udskiftet med ét nyt overfladevandssystem kaldet VanDa, hvor det bliver langt nemmere at indlæse og anvende data.

Og det giver klare fordele.


- Det svarer til at du tager seks gamle udtjente biblioteker, hvor bøgerne står i hver deres system, nogle af dem er slidte og skal repareres, nogle kan flyttes som de er, og andre skal måske smides ud. Det er disse bøger fra de seks systemer, der nu samles i et moderne og smart bibliotek, siger Michael Hastrup, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

Årtiers information der kan hjælpe med at sikre vandmiljøet

Det nye system for overfladevand ligger hos Danmarks Miljøportal, der også har udviklet det. Aarhus Universitet har hjulpet med at flytte den store mængde information om vandmiljøet fra de gamle systemer til det nye. Og hos Miljøstyrelsen glæder man sig over samlingen af data ét sted.

- VanDa giver os klar struktur og høj kvalitet af data om overfladevand samlet ét sted. Det sker på en moderne platform, der gør det muligt at formidle data effektivt og bruge nye teknikker som fx machine learning til kvalitetssikring. Det betyder, at vi får et bedre grundlag for at følge udviklingen i det danske vandmiljø, og dermed nemmere kan sætte ind, hvor vi ved, at der er et behov, siger Lars Møller Christiansen, vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Hjulpet på vej af kommuner

Blandt andet Varde Kommune er med til at udvikle VanDa. 

Flemming Sørensen, der er miljømedarbejder i kommunen og har repræsenteret kommunerne i projektets styregruppe fortæller:

- VanDa indeholder de fleste data om vandløb, søer og havområder. Det er et meget komplekst område med 35 datatyper, som indbyrdes er meget forskellige. vandkemiundersøgelser i søer har datamæssigt ikke meget tilfælles med fiskeundersøgelser i vandløb. Men samlet ét sted gør det data overskuelige og let tilgængelige, siger han.

Mange års arbejde bliver nu samlet tilgængeligt

I over 50 år har offentlige medarbejdere og konsulenter indsamlet data, taget vandprøver og analyseret dem – og det er mange data der er tale om. Det anslås, at det har kostet tæt på tre milliarder kroner at indsamle disse data. 

De lange tidsserier af data, hvor man kan følge udviklingen i Danmarks vandmiljø over årtier er et essentielt grundlag for de vandplaner, som eksempelvis regulerer udledningen af kvælstof fra landbruget og spildevandsanlæg. Samtidig bruges data i overvågningen af vandmiljøet og i den kommunale vandløbsforvaltning ved udarbejdelse af miljøvurderingsrapporter og så videre.

Disse data bliver nu gjort lettere tilgængelige. I første omgang for medarbejdere i kommuner, staten og regionerne.

- En afgørende forbedring er den indbyggede kortløsning, som hurtigt viser hvor i kommunen, der ligger data. En ensartet brugergrænseflade vil give langt flere kolleger både lettere og hurtigere adgang til data, siger Flemming Sørensen.

Disse data vil i løbet af første halvår af 2021 også blive gjort offentligt tilgængelige.

hka

Læs også