bannerPos

Noter: Én milliard til færdsel i landdistrikter

Mens statslige veje udgør 3.800 km, breder kommunevejene sig over 70.000 km. Af dem strækker cirka 40.000 sig gennem landzoner. Ifølge Landdistrikternes Fællesråd er der behov for en stor økonomisk opgradering af vejnettet.
18-10-2019 15:15

Der bør oprettes en særlig småvejspulje, som over fem år skal opgradere vejnettet i de danske landdistrikter for én milliard kroner. Sådan lyder et nyt forslag fra Landdistrikternes Fællesråd.

- Vi foreslår konkret, at staten øremærker 500 mio. kr. over fem år til en pulje, som kommunerne kan søge og medfinansiere således, at de små veje uden for byerne opgraderes og udvides for én milliard kroner i alt, forklarer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

- Mange danske landdistrikter døjer med et usammenhængende og utrygt vejnet. Småvejene er nogle steder så smalle, at to biler dårligt kan passere hinanden. Det er ikke alene en sikkerhedsmæssig udfordring, det hæmmer også mobiliteten, siger formand Steffen Damsgaard og tilføjer:

- Skal landdistrikterne med på fremtidens mobilitetsløsninger som f.eks. førerløse køretøjer, er der ekstra grunde til, at vejnettet på landet opgraderes markant.

Mens statslige veje udgør 3.800 km, breder kommunevejene sig over 70.000 km. Af dem strækker cirka 40.000 sig gennem landzoner.

Indland : Ulvekobbel bag gentagne angreb på husdyr 

Ifølge et notat om den officielle overvågning af ulve i Danmark har sikre fund i dræbte husdyr af dna fra ulvene i det vestjyske Stråsø-kobbel været ganske konstant de seneste tre år. I årene 2017, 2018 og til og med september 2019 er der registreret henholdsvis 15, 18 og 19 sikre fund af kobbel-ulve via de dna-undersøgelser, som Naturstyrelsens vildtkonsulenter foretager i forbindelse med ulveangreb. 

Stråsø-koblet står ikke uventet bag gentagne angreb på husdyr, men det er overraskende, at antallet af sikre fund i husdyr har været så stort i så lang tid.

- Notatets stærkt nedtonede information om de mange sikre fund af bestemte ulves dna i dræbte og skambidte husdyr i den vestjyske ulvezone bekræfter, at Stråsø-koblet gennem tre år har udvist en problematisk adfærd overfor husdyr, men uden at myndigheder og politikere for alvor har gjort noget ved det. Det er beskæmmende, og jeg forstår godt, at stadigt flere husdyrholdere med får, kvæg og heste spørger sig selv, hvorvidt vi faktisk ønsker en sameksistens mellem rovdyr og husdyr, siger Erik Poulsen, ulvedebattør og redaktør af facebooksiden »Her er ulven i Danmark«.

Planter : Vent med nedvisning til den 20.

Nedvisning med glyposat Nedvisning af MFO-, pligtige- og målrettede efterafgrøder kan tidligst ske fra 20. oktober. Ved etablering efter den 20. august vil destruktionsdatoen være sat efter etableringsdatoen.

- Mængden af glyphosat til nedvisning af efterafgrøder afhænger af størrelsen på efterafgrøden. I år vil spændet ligge fra 360 g til 1.100 g glyphosat pr. ha. Højeste dosis vil være, hvor efterafgrøden står med en flot pælerod, større en 2 cm i diameter og/eller har en top på + 50 cm. Mindste dosis hvor efterafgrøden knapt har 3 løvblade, oplyser Patriotisk Selskab.

Rådgiverne minder om at man husker at tilsætte 0,15 l spredeklæbemiddel og 2 l ammoniumsulfat, hvor man anvender rene glyphosat-midler, som ikke er færdigformulerede. Har man andre ukrudtsarter/græsser som skal bekæmpes samtidig, har man i AfgrødeNyt nr. 21 listet doseringerne op. Har man væselhale i markerne, er det især vigtigt at få nedvisnet med glyphosat. Væselhale skal vernaliseres for at sætte frø, hvilket betyder, at den skal stå vinteren over og derved få en kuldepåvirkning.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.

Studietur til Brasilien og Argentina

Landbrug, natur og kultur er meget anderledes i Brasilien og Argentina på grund af helt andre klimatiske og politiske betingelser. Nu er der en chance for at opleve det på en studietur fra 18. november til 1. december i år.

Det trækker mod en tidlig høst

- Afgrøderne står godt lige nu, men vejrudsigten siger tørt og varmt de kommende uger. Så jeg forudser, det bliver en tidlig høst indenfor den normale høstperiode, vurderer Mogens Hansen.

No till giver senere såning af vårafgrøder

På Lynggård har man efterhånden mange års god erfaring med pløjefri dyrkning. - Vi ser mest en udfordring i koldere jord om foråret og dermed let 14 dages senere såning af vårafgrøder, siger driftsleder Mogens Hansen.

Tyve års tjek på om pesticider udvaskes til grundvandet

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) blev for 20 år siden skabt ud fra et politisk ønske om at sikre kvaliteten af grundvandet. VAP har siden leveret resultater om risikoen for udvaskning af pesticider og dermed ny viden til reguleringen af pesticider.

Udlejning af landbrugsejendomme

De fleste landbrug råder ofte over et eller flere stuehuse, som ikke anvendes i forbindelse med driften, men derimod udlejes til enten private eller medarbejdere.

Sæt et vandur på strengen og undersøg vandets indhold

En ko skal drikke tre gange sin ydelse, men gør den det? En bygningsrådgiver anbefaler at få sat et vandur på streng, at få lavet en vandanalyse og gjort vandkarrene rene hver eneste dag. Og sidst, men ikke mindst, bør man tænke over, om ens vandkar hænger i den rigtige højde, 70-70 centimeter over jorden.
Side 1 af 1849 (36973 artikler)Prev1234567184718481849Next