Merrild: Landmænd skal være mere bi-venlige

Pas godt på bierne. Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der i en ny bi-kampagne opfordrer alle danske landmænd til at gøre en ekstra indsats for bierne.

Bierne bidrager til en rig natur og mangfoldig natur. Samtidig har landmændene brug for bier til at bestøve deres afgrøder.
 
Værdien af bier og andre insekters bestøvning af afgrøder i landbruget er vurderet til mellem 421 og 690 millioner kroner årligt.
 
Desværre viser flere undersøgelser, at der er væsentligt færre bier i dag end for 30 år siden. Det er en udvikling, som Landbrug & Fødevarer finder bekymrende.
 
Derfor opfordrer organisationen nu i en ny bi-kampagne alle danske landmænd til at gøre en ekstra indsats for bierne.
 
- Vi har brug for bierne. Det er svært at erstatte værdien af biernes bestøvning og deres arbejdsindsats. Derfor opfordrer vi nu vores medlemmer til at gøre en indsats for bierne på deres ejendom, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.
 
En opfordring
 
Bi-kampagnen består bl.a. af en folder til landmændene med 10 konkrete anbefalinger til tiltag på bedrifterne, der kan skabe flere levesteder og føde til bierne i landskabet.
 
Derudover opfordres landmændene til at tilmelde sig bi-kampagnen og være med til at vise, at landbruget aktivt gør en forskel for naturen og bierne.
 
- Flere landmænd har allerede lavet bi-venlige tiltag på deres bedrift. Jeg håber, at kampagnen kan inspirere endnu flere til at gøre noget for bierne på deres ejendom, siger Martin Merrild og fortsætter:
 
- Meget af det handler om at gøre lidt mindre, for eksempel at lade være med at slå vejrabatten, når de vilde planter blomstrer og lade døde grene og kvas ligge i læhegnet efter beskæring. Vi skal med andre ord rydde lidt mindre op og i stedet lade naturen rode. Det kan være en udfordring, når man godt kan lide, at det ser ordentligt ud - det ved jeg fra mig selv. Men det er vejen frem, hvis vi skal have en mere rig og mangfoldig natur.
 
Skaber fokus på natur
 
De ti anbefalinger kommer fra landbrugets videnscenter SEGES, der med bidrag fra en række eksperter og forskere har udarbejdet et katalog over, hvad man kan gøre for bierne, og hvad der virker bedst.
 
En af de eksperter, der har bidraget, er biolog og naturvejleder Morten DD Hansen.
Han mener, at det har meget stor betydning, at landmændene lærer om den natur, de har på deres bedrift.
 
- Her kan bierne være "murbrækkere". Ved at gøre landmændene opmærksomme på, hvilke tiltag de kan gøre for bierne, får de samtidig fokus på den natur, der er på deres bedrift, siger han.
 
Ros fra flere sider
 
Også fra Danmarks Naturfredning lyder der ros.
 
- Det er virkelig positivt, at Landbrug & Fødevarer vil gøre en indsats for vilde bier i det åbne land. Bierne i Danmark er i voldsom tilbagegang, blandt andet fordi de mangler mad og levesteder. Det er klart min vurdering, at initiativerne fra Landbrug & Fødevarer vil være en tiltrængt håndsrækning til bierne, siger Maria Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
 
Bi-kampagnen er ikke kun målrettet landmændene. Også kommuner og haveejere kan gøre noget for at skabe bedre vilkår for bierne som for eksempel at lade vejrabatter og græsplæner blomstre for bierne.
 
-Jeg håber og tror på, at vores bi-kampagne kan gøre en forskel - ikke kun for bierne, men også mange andre vilde dyr og planter i Danmark, siger Martin Merrild.
 
Flere gode råd til bi-venlige tiltag kan findes på lf.dk/bi.
 

Læs også