Nordsjællandsk frustration over Grønt Danmarkskort

En række landmænd i Frederikssund Kommune er frustrerede over de udpegninger, som foreslås inddraget i Grønt Danmarkskort.

Nordsjællands Landboforening havde for nylig 80 landmænd til et møde i Hornsherred i Frederikssund Kommune, hvor mange landmænd er dybt frustrerede over de udpegninger, som foreslås inddraget i Grønt Danmarkskort.

- Mange af kommunes udpegninger ligger på god og værdifuld landbrugsjord, som er i omdrift. Det skaber naturligvis frustration og utryghed hos landmændene, som oplever, at udpegningerne ikke er sket på et fagligt grundlag og uden, at de er blevet orienteret, forklarer Lars Jonsson, formand i Nordsjællands Landboforening.

Han oplyser videre, at der samtidig hen over høst, hvor landmændene har mest travlt, er udpeget mange ekstra hektar i forhold til det oprindelige forslag. 

- Forslaget er nu i høring, og vi arbejder derfor på fuldt tryk for at hjælpe lodsejerne, meddeler Lars Jonsson.

30 procent af arealet

- Der er ifølge landboformanden i alt udpeget 7.500 hektar til Grønt Danmarkskort, hvilket svarer til 30 procent af kommunens areal. 

- Det er naturligvis ikke alle 7.500 hektar, som er landbrugsarealer. Der er også skov, statsejede arealer, Natura 2000-arealer mv., men så er der altså også god, solid landbrugsjord i omdrift, som er med i forslaget.

Nordsjællands Landboforening og Naturrådet har hele tiden opfordret kommunerne, herunder også Frederikssund Kommune, til at undlade at udpege landbrugsjord i omdrift samt opfordret, til at alle udpegninger på private arealer sker i dialog med lodsejerne.

Skabelon og møde

Der er høringsfrist på forslaget den 25. oktober, og Lars Jonsson understreger, at det er utroligt vigtigt at alle, som er berørt og uenige i udpegningerne, indsender et høringssvar til kommunen. 

- Jo flere svar, desto mere synligt bliver det for politikerne, at disse udpegninger er foretaget på et forkert grundlag, og derfor ikke bør indgå i Grønt Danmarkskort, påpeger Lars Jonsson.

Nordsjællands Landboforening har udarbejdet en skabelon samt argumenter til et høringssvar og har efter redaktionens deadline holdt et servicemøde hos Brdr. Ewers i Skibby.

Læs også