Nu kan du indberette overløb via mobilen

I et forsøg på at kortlægge udfordringerne med spildevand i danske vandløb har Seges nu gjort det muligt, at man via app’en FarmTracking kan indberette overløb.

Der mangler viden om, hvor stort problemet egentlig er, når det kommer til spildevand i de danske vandløb som følge af overløb. Det har miljøminister Lea Wermelin (S) blandet andet for nylig erkendt.

Nu forsøger Seges at gøre noget ved problemet. Ved hjælp af midler fra den såkaldte Udviklingspulje for Plantesektoren, som landmænd betaler to kroner til pr. hektar, som de har, har Seges videreudviklet sin FarmTracking-app.

I app’en som mange landmænd i forvejen bruger dagligt som registreringsværktøj i marken, bliver det nu muligt også at registrere det, når man støder på overløb.

- Vi har tilføjet en facilitet, hvor man meget nemt kan gå ind at oprette et punkt, hvor man har observeret spildevandsoverløb fra rensningsanlæg eller kloak. Man opretter for eksempel et gps-punkt, tager et billede og skriver en kommentar, siger Troels Toft, sektordirektør for planteafdelingen i Seges, der tilføjer:

- Er man rigtig vild, så tager man også en prøve, siger han, og forklarer, at det dog ikke er noget krav.

Sammenlign med officielle data

Det vigtige er, at man får registreret punktet, hvor der er sket overløb, så Seges efterfølgende kan sammenligne med de registreringer, som der kommer om overløb fra de lokale rensningsanlæg rundt om i landet.

- Så kan vi se, hvad det er, som landmanden finder derude i det virkelige liv, og hvad det er, som bliver indberettet fra kommunerne af til Puls-databasen, siger Troels Toft.

Puls-databasen er er en offentlig database med data om blandt andet vandkvalitet. I flere år har landbrugets organisationer råbt højt om spildevands-problematikken, da man mener, at alt tyder på, at problemet bliver undervurderet af myndighederne, samtidig med, at landbruget hele tiden bliver mødt af strammere krav til sine udledninger.

- De her indberetninger, som vi vil få nu (via FarmTracking, red.) vil med ret stor sandsynlighed vise, at der er ret stor forskel på, som kommunerne modellerer efter, altså regner med, at der kommer ud, og det som rent faktisk løber ud, siger Troels Toft.

Sådan indberetter man overløb

  • Åbn Seges’ app FarmTracking
  • Under punktet »hotspot«, som man eksempelvis bruger til at registrere sten eller dræn i det daglige, går man ind under »diverse«·
  • Under diverse er der oprettet en gruppe, der hedder »Overløb fra kloak og spildevandsanlæg«, hvor det er muligt at koble GPS-koordinat, dato og billede samt en forklarende tekst, der beskriver overløbet
  • Hvis man som bruger ønsker at udtage vandprøver eller lignende, kan resultatet af denne registreres i »Note«, så den er koblet med GPS-koordinaten
  • Data kan kun ses af Seges og den, der indberetter
  • Målet er at få sammenkørt kommunernes egne overløbsdata med de indsamlede data. Jo flere data, der samles via app’en, desto tungere kan argumentationen blive

Vi ved ingenting

Fra Troels Toft lyder det, at registreringen af overløb bliver lagt i den gratis del af FarmTracking, og registreringen vil kunne klares med fire-fem kliks. Data kan kun ses af Seges og den der indberetter dem.

- Der er nogle, der vil hævde at de her spildevandsoverløb, kun skal betragtes som en mindre del af den samlede fosfor- og kvælstofbelastning. Men det ved vi jo reelt ikke. De data som ligger der er jo helt vildt mangelfulde, siger Troels Toft.

Ifølge plantedirektøren har overløbs-funktionen i FarmTracking været særdeles efterspurgt.

- De landmænd jeg har snakket med, har alle sagt, at vi må se at komme i gang med det. Der mangler simpelthen noget, hvor det er nemt at have med at gøre. Og mange af dem render jo rundt med FarmTracking i lommen alligevel hele tiden, siger Troels Toft.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Læs også