Regering med skruppelløse tiltag

Nytårshilsen fra Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Af formand Lars-Ole Hjorth-Larsen

Forfatterfoto: 70-51-oe

NYTÅRSBREV Hvornår har vi et normalt år? Det kommer nok aldrig. For alene vejrets påvirkning af udbytterne, investeringer i produktionsapparatet, jordtilkøb, ændringer i beholdningsværdier mv. gør, at vi får kolossale udsving fra år til år.

Da jeg for et år siden gjorde status over 2018, skrev jeg blandt andet, at året går over i historien som et år, der på alle måder har været uden for norm. Vi fik den ringeste høst nogensinde med høje foderpriser til følge.

Her i 2019 har det unægteligt været meget anderledes. Et af de bedste høstresultater nogensinde, betydeligt lavere foderpriser og en svinenotering, der siden sommer stort set kun er gået én vej – op.

Det er så ærgerligt, at prisen på mælk og oksekød ikke er fulgt med op i pris. Det kunne jeg godt unde de dygtige og arbejdsomme mælkeproducenter.

Inden sommerferien fik vi ny socialdemokratisk regering. Et af de helt store skruppelløse tiltag er fremrykning af målrettet regulering. Det bliver så heldigvis ikke den store katastrofe på Bornholm, da vi kun skal have 1,4 procent.

Et langt mere alvorligt tiltag for os er, at de vil hæve bo- og gaveafgiften. Det viser, at regeringen intet har tilovers for den kommende generation på landet. De ønsker dem i al fald ikke den bedst mulige start.

Hvordan med glyphosat? Bliver der restriktioner på landbrugsjorden? Skal vi selv komme med forslag til, hvor vi godt kan undvære midlet? Én ting er i al fald helt sikkert: Skal vi undvære glyphosat, vil det gå hårdest ud over den klimavenlige del af dansk landbrug.

Kannikegaard og god rådgivning hører uløseligt sammen, men hvad med fremtidens rådgivning? Strukturudviklingen går hurtigt, så vi bliver hastigt færre i Danmark, både gårdejere og rådgivningsvirksomheder.

Derfor hedder det evige spørgsmål: Kan vores lille forening klare sig som selvstændig enhed? Og svaret: Ja, foreløbigt.

Og hvordan står det så til med klimaet. Debatten har været en anelse hysterisk ind imellem, især hos dem, der ikke ved det store om klimapåvirkningerne, og som samtidig ikke byder ind med konstruktive løsninger.

Vi skal dog huske, at det er en global opgave at gøre noget for klimaet. Det er ikke alene en dansk opgave, som man kan få indtryk af, at nogle personer mener.

Men konstruktive løsninger: Her kommer dansk landbrug virkelig til sin ret med løsninger. Der, hvor jeg ser de rigtigt store muligheder, er i Skyclean-teknologien. Forskere ser Skyclean som en af de store bidragydere, når det drejer sig om at nedbringe CO2-udledningen.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Citat

- Det viser, at regeringen intet har tilovers for den kommende generation på landet.

Lars-Ole Hjorth-Larsen

Læs også