Søg om forskningsmidler til forsøgsdyrsområdet

Danmarks 3R-Center uddeler hvert år i alt 1,5 millioner kroner til forskning, der kan komme forsøgsdyrene til gode. Og nu er der igen åbnet for ansøgninger om støtte til fordel for forsøgsdyr.

Hvis man laver forskning, som har tilknytning til en organisation, institution eller virksomhed i Danmark, kan man søge op til 500.000 kr.

- Forsøgsdyr er vigtige for forskningen i Danmark, men vi har en etisk forpligtelse til at skåne forsøgsdyrene mest muligt og bruge så få dyr som muligt. Det skal forskningsmidlerne bidrage til, siger bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center, Christine Nellemann.

Deadline for ansøgning er den 11. oktober 2020. Man kan søge via Danmarks 3R-Centers hjemmeside. Adressen er 3rcenter.dk/forskning

Læs også