Stadig flest ansatte i landbruget over 67

Landbruget er stadig det fag i Danmark, der har flest beskæftigede mennesker over 67 år, men andre brancher er tæt på.

Danmarks Statistik har udsendt nye tal for beskæftigelsen i Danmark, med fokus på alder og erhverv, og tallene for 2016 viser, at landbruget fortsat er det erhverv, der har flest personer over 67 år ansat.

Ifølge Statistikbanken var der i 2016 12.596 personer på 67 år og derover, der var beskæftiget med landbrug, skovbrug og fiskeri.
 
Handelssektoren tæt på
Overordnet set er der nu ansat over 93.000 på arbejdsmarkedet, som er 67 år eller ældre. Fagområdet handel er tæt på at have lige så mange ansatte, som der er i landbrug, skovbrug og fiskeri. I 2016 var der 12.342 ansatte seniorer i handelsbranchen.
 
Samtidig er den samlede andel af ansatte i landbrug, skovbrug og fiskeri i den aldersgruppe mindre i forhold til det samlede antal beskæftigede. Hvor gruppen i 2014 udgjorde 14,33 procent i forhold til det samlede antal beskæftigede, er tallet for 2016 13,53 procent.
 
Efter de to førnævnte brancher kommer ejendomshandel og udlejning, der beskæftiger 8184 personer på 67 år og opad. Set over en treårig periode er antallet af personer i den alder, som er beskæftiget, steget fra 84.409 i 2014 til 93.068 i 2016.

Læs også