Vigtigt dansk landbrug står sammen

Nytårshilsen fra Odsherred Landboforening.

Af formand Allan Klestrup Hansen

Forfatterfoto: 73-51-oe

NYTÅRSBREV Vejret i efteråret 2019 har slået rekorden fra 1967, som det mest nedbørsrige. Med uhøstede afgrøder stående tilbage mange steder, ringe tilberedte såbede flere steder.

Der vil være udfordringer i 2020, økonomiske såvel som dyrkningsmæssige. Man må så også huske at kornvognene i 2019 skulle læsses af lidt oftere end i 2018. 

I Odsherred er producenter af gulerødder og kartofler ramt hårdt af den store mængde nedbør. Mange af vores landmænd må give muligheden for at forsikre afgrøderne en grundig tanke her i efteråret.

Den strukturelle udvikling i landbruget er med færre, men større heltidsbedrifter. Udviklingen er svær at stoppe, så vi må være rede til omstilling og tilpasning inden for rådgivningen til vores medlemmer. Det mener jeg, vi er godt på vej til.

Alle er trætte af at høre om økologer, som bruger konventionelt gylle til deres marker eller at konventionelle æggeblommer ikke er gule nok. Kom nu videre. Se nu fremad. Lad de andre hakke og brokke sig.

Det er på tide at vise os selv og resten af Danmark et samlet dansk landbrug i 2020. Ikke et landbrug delt i økologi/konventionel. Ej heller om jorden bliver pløjet eller ikke, ikke et enten BL eller L&F landbrug. Når dansk landbrug står sammen, vil kritikken til os forstumme, og der vil i stedet blive lyttet til os.

Lyttet til vores faglighed. Stolet på vores evner som ægte naturforvaltere. Godt 9.000 fuldtidsmiljø og naturaktivister (læs landmænd), som kerer sig for Danmarks natur og miljø.

Vi ser ind i et 2020 med det største efterafgrødeareal nogensinde, efterafgrøder som ikke alle vil blive etableret til tiden, Det vil forpurre fornuftige sædskifter og ødelægge arrounderingen på mange bedrifter ved manglende foderudbytter grundet andelen af hvedemarker ændres.

Det er nu, at landbrugsorganisationerne må rykke sammen og drage nytte af hinandens styrker. Der må være momentum til at sige til politikerne: Jeres plan kan ikke lade sig gøre ude i virkeligheden.

Lad os hjælpe jer. Giv os lov til at benytte alle tilgængelige virkemidler. Biomassekort, grønne frodige marker med hvede, rug, byg og rapsmarker, efterafgrødearealer hvor de gør nytte. Alle med opsamling af rester af kvælstof til følge.

Dansk landbrug er løsningen. Politikere, tro på os landmænd og samarbejd med os. Det er nedbrydende for os, når der ikke bliver lyttet, når vores faglige, underbyggede løsninger bliver fejet af bordet og erstattet af nogle, som de fleste ved, ikke er brugbare.

Med ønsket om et samlet enigt dansk landbrug ønskes godt nytår.

Citat:

- Det er på tide at vise os selv og resten af Danmark et samlet dansk landbrug i 2020.

Allan Klestrup Hansen

Læs også