Sponseret af: Elanco Denmark ApS

Proteinrigt foder indeholder beta-mannan, som æder dyrenes energi

Forskning viser, at β-mannan optager dyrenes energi. Alle vegetabilske råvarer indeholder β-mannan, og derfor har Elanco lanceret enzymet Hemicell HT, der kan nedbryde β-mannan, så dyrene reelt får mere energi til vækst.

Beta-mannan, også kendt som β-mannan, er fibre, som findes i alle vegetabilske råvarer - især i de mest proteinrige som for eksempel raps, solsikke og soja. Da disse er vigtige proteinkilder i foderblandinger til svin og kyllinger, vil β-mannan være tilstede i alle foderblandinger.

Problemet er, at β-mannan har en molekylestørrelse, som ikke kan nedbrydes naturligt af fordøjelsessystemet hos svin og fjerkræ. Derimod opfatter immunforsvaret β-mannan som værende et invaderende patogen, hvilket fremkalder en unødvendig men aktiv immunreaktion, som kan skade tarmsundheden og grisens potentiale.

Afhængig af fodersammensætningen er det estimerede indhold af opløseligt β-mannan i almindeligt svinefoder 0,1-0,4 procent og 0,2-0,4 procent i foder til slagtekyllinger. Der er således grund til at se på problemet, hvilket Elanco netop har gjort med deres enzym Hemicell HT. Enzymet har vist sig at kunne nedbryde β-mannan, således at dyrene kan undgå den unødvendige og energikrævende immunreaktion og i stedet bruge energien på vækst og sundhed.  

Indhold af beta-mannan i vegetabilske råvarer

Omfattende forskning viser, at de højeste koncentrationer af β-mannan findes i råvarer som raps-, solsikke- og sojaskrå. β-mannan er yderst vandopløselige, viskøse og varmebestandige forbindelser, der overlever alle tørrings- og varmebehandlinger såsom ristning, pelletering og ekstrudering (presning).

I en global undersøgelse fra 2017 blev indholdet af β-mannan i forskellige råvarer indsamlet fra 21 lande, herunder fra Danmark. Resultaterne fra denne undersøgelse ses i tabellen herunder.

Ingredienser Opløseligt β-mannan, i %*
Byg 0.42
Sukkerroemel 0.22
Majs 0.14
Majsglutenmel 0.17
DDGS 0.57
Havre 0.31
Afskallet havre 0.16
Palmekernemel 7.24
Ærter 0.11
Rapsskrå 0.18
Rapsexpeller 0.13
Rapsfrø hele 0.08
Sojaskaller 6.67
Sojaskrå 44% CP 0.79
Sojaskrå 48% CP 0.59
Sojaskrå, fermenteret 0.59
Sojaskrå, fuld fed 0.71
Solsikkeskrå under 32% CP, m/skaller 0.62
Solsikkeskrå over 32% CP uden skaller 0.57
Hvede 0.27
Hvedeklid 0.25

Du kan læse β-mannan rapporten her.

Vil du gerne  vide mere om β-mannan eller det nye enzym Hemicell HT, er du velkommen til at kontakte agronom Christina Fensholt-Hansen hos Elanco: fensholt_hansen_christina@elanco.com

Elanco Denmark ApS

Lautrupvang 12, 1.th,
2750 Ballerup