En arbejdsplads med mange nationaliteter kan være en bonus

Giv tid i begyndelsen og tal engelsk sammen – der er masser af godt at hente ved at have praktikanter fra flere forskellige lande og kulturer, lyder rådet fra rådgivere.

Det skal ofte gerne gå stærkt, når man på en landbrugsbedrift søger nye praktikanter. Det må også gerne gå nemt. Det erfarer rådgiverne hos ALT-HR ofte.

Det er forståeligt, men den seneste tid har det bare ikke været ligetil at hente praktikanter hertil fra de traditionelle lande – eller fra de lande, man allerede har ansat på sin bedrift.

- Det bliver mere og mere almindeligt, at landmænd har ansatte fra flere forskellige lande på samme tid. Det er der faktisk flere fordele ved. Den største er nok, at de ansatte så også taler engelsk indbyrdes – og det gør, at alle kan forstå hinanden, siger teamleder for rekruttering hos ALT-HR, Carsten Søegaard Asmussen og tilføjer, at hvis arbejdsplads samtidig kan have to praktikanter fra hvert land, så vil det give dem en tryghed, der er vigtigt.

Nye engelsktalende lande

Hos ALT-HR er man konstant i gang med at opbygge netværk og relationer i lande, hvis uddannelsesinstitutioner gerne vil samarbejde om praktik i Danmark.

Senest er to nye lande, Kenya og Uganda, kommet på listen. Fordele ved ALT-HRs ”nye” lande er blandt andet, at man allerede taler godt engelsk i lande som Kenya og Uganda – og til dels også i Indien og Pakistan.

- Vi undersøger grundigt de kulturer, der kommer via os til Danmark. Deres tro, vaner og kultur i det hele taget. Vi bruger vores samarbejdspartnere i de respektive lande, deres uddannelsesinstitutioner, vores netværk – og vi opbygger faktisk en kulturel vidensdatabase på tværs af kulturerne, siger Carsten Asmussen og tilføjer:

- Det er rådgivning, vi kan tilbyde, og som vi tror på er relevant for at hente den nødvendige arbejdskraft i de kommende år.

Fire nationaliteter samlet

Hos Jens Jørn Johnsen, griseavler nær Vojens, er der tre nationaliteter ansat; Ukraine, Vietnam og Brasilien foruden Jens Jørn Johnsen selv.

- Min erfaring er, at det fungerer godt. Det er en klar fordel, at vi taler engelsk sammen, og at vi alle får bedre engelskkundskaber. Så jeg er glad for det. Vi lærer alle noget fra hver kultur, så det er bestemt positivt, fortæller Jens Jørn Johnsen.

Han bruger oftest en del tid på oplæring i starten. Det betaler sig for de første to måneder er hårde for praktikanterne også.

- Jeg bruger for eksempel videoer fra Seges, der viser stalde indefra – hvad laver man i en farestald osv. Det har givet god respons. Det er vigtigt at bruge tiden og at prøve sig lidt frem med, hvad de forskellige kompetencer er, siger han.

Velkomst-event

Når praktikanterne fra de mange forskellige lande er i Danmark, så hjælper ALT-HR dem med at skabe netværk indbyrdes. ALT-HR holder eksempelvis en større velkomst-event et par gange om året – oftest i maj og november - hvor de mødes på kryds og tværs og får relevant info om at bo og arbejde i Danmark.

Samtidig er teamlederen er ikke blind for, at der også er ulemper, når man møder en ny kultur.

- Det danske landbrug er højteknologisk i forhold til det, mange udenlandske praktikanter kommer fra. Og lige meget, hvor de kommer fra, så er der en indlæringsperiode. Praktikanter er praktikanter – de er her for at lære, så det tager de første par måneder før, de føler sig sikre i det, de laver. Det skal man altid huske, siger Carsten Asmussen.

Praktikanterne tager det nye med hjem til deres egne lande og får derved muligheder for at få gode stillinger der eller i andre lande. Eksempelvis vil USA gerne have Ukrainere, der har været i Danmark i praktik:

- Det er en blåstempling, for i Danmark lærer de meget, og vi taler generelt godt engelsk.

Udenlandske praktikanter

I dagligdagen kan landmanden være opmærksom på følgende, når udenlandske praktikanter skal i gang

Læg en plan for den første tid med praktikanten. Hvad skal vedkommende lave, og hvem har ansvaret? Det er vigtigt med en god indkøringsperiode, så tag dig tid i starten og få styr på eventuelle sproglige barrierer.

Hold en positiv, ligeværdig tone. Mange udenlandske praktikanter kommer fra kulturer, hvor en chefs irritation over noget giver stor utryghed.

Vi har et fladt hierarki i Danmark, chefen er ofte mere en kollega selv om det er chefen, der bestemmer. Det er mange praktikanter ikke vant til fra deres hjemlande.

Vær åben i kommunikationen og husk at lytte, selv når du har travlt og er lidt utålmodig. Prøv at få snakken derhen, hvor praktikanten ikke er bange for chefen, så de tør indrømme evt. fejl og dermed vokse og lære.

Vis anerkendelse og hold samtaler med evaluering og udvikling i fokus.

Husk at se på mennesket frem for arbejdskraften.

ALT-HR har lige nu praktikanter i Danmark fra:

Ukraine: 66

Brasilien: 28

Vietnam: 23

Uganda: 1

Pakistan: 1

Indien: 3

I den kommende tid kommer der yderligere praktikanter til fra:

Uganda: 4

Kenya: 3

Vietnam: 5

Brasilien: 5

Indien: 8

Læs også