Digital og gratis ESG-rapport på vej

I denne måned udvides landbrugets digitale klimaværktøj ESGreenTool med en gratis ESG-rapport, som landmænd kan bruge til at dokumentere deres tiltag inden for miljø, ledelse og det sociale område.

De fleste landmænd sætter jævnligt gang i tiltag, der påvirker bedriftens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige bæredygtighed positivt. Men det kan være svært at vise omverden alle de gode ting, man gør på bedriften og måske har gjort i lang tid.

Derfor lancerer Seges Innovation nu en digital ESG-rapport, som gør det muligt for landmanden at doku-mentere sine tiltag inden for miljø, sociale forhold og ledelse på systematisk vis. Rapporten bliver en del af landbrugets digitale klimaværktøj ESGreenTool, som Seges Innovation står bag i samarbejde med Forenet Kredit og Nykredit.

- Med den nye rapport kan landmanden nu få kredit for de mange gode tiltag, han sætter i gang i det daglige arbejde på bedriften. Rapporten kan fx bruges over for banker og samarbejdspartnere, der vil have doku-mentation for landmandens ESG-indsats, siger director Jens Bligaard fra Seges Innovation

Gratis at bruge for landmænd

Den digitale rapport får navnet ESGreenTool Report og bliver gratis at bruge. Man skal med andre ikke have abonnement på klimaværktøjet ESGreenTool for at bruge rapporten.

For at udfylde ESG-rapporten registrerer man sine nuværende og kommende tiltag inden for en række om-råder på rapportens hjemmeside. Områderne er bl.a. klima, biodiversitet, vandmiljø, luftkvalitet, jordens frugtbarhed, husdyrenes sundhed og velfærd, optimal ressourceanvendelse, økonomisk robusthed, arbejds-forhold og ledelse.

Herudfra genereres automatisk en rapport, som det kan udskrives og sendes. De indtastede oplysninger kan naturligvis ikke tilgås af andre end landmanden selv.

Bygger på høj faglighed

Den nye rapport bygger på den store faglige viden, som Seges Innovation gennem mange år har opbygget om miljømæssig, social og ledelsesmæssig bæredygtighed.

- Det er helt centralt, at en ESG-rapport bygger på tårnhøj faglighed og den seneste viden om bæredygtighed, hvis den skal have troværdighed over for eksempelvis banker og finansielle samarbejdspartnere. Derfor har vi brugt lang tid på at udvikle rapporten og sammen med DLBR udvælge de indikatorer, den har inden for de forskellige områder, siger Jens Bligaard.

ESGreenTool Report lanceres i juni 2023, hvorefter den kan tilgås via www.esgreentool.dk.

Læs også