Sukkerroerne lover godt udbytte

Rodudbyttet på sukkerroerne er noget større end på samme tid sidste år, lyder det fra Maribo Seed.

 Sukkerroerne står rigtig godt, og der er potentiale for et stort udbytte, vurderer Ole Lauridsen, salgschef hos frøproducenten Maribo Seed i Holeby på Lolland.

- Der er noget større rodudbytte på nuværende tidspunkt end på samme tid sidste år, siger han. Nu bliver det spændende at se, om roerne lever op til de udbytteforventninger, som roemarkerne praler med lige nu rent visuelt. Der er brug for sol og varme, så den store top producerer en højere sukkerprocent.

Ole Lauridsen konstaterer, at ukrudtsbekæmpelsen generelt har haft god effekt i år. De fleste marker er tilfredsstillende rene. Det bør de også være, da det hurtigt koster udbytte, hvis der er ukrudt i markerne.

- Nu er det vigtigt, at planterne bliver beskyttet mod svampesygdomme. Rust er udbredt i år. Vi kunne se begyndende rustangreb omkring 20. juli. På trods af det våde vejr har det dog ikke udviklet sig særlig hurtigt, påpeger Ole Lauridsen.

Svampebehandling betaler godt

I marker, der høstes tidligt, bør planlægges én-to svampebehandlinger. Marker, der planlægges høstet sent, kan i mange tilfælde give et pænt merudbytte ved en tredje svampebehandling.

- Roerne er den afgrøde, der giver det allerstørste økonomiske merudbytte ved optimal svampebeskyttelse i forhold til andre afgrøder som for eksempel hvede og byg, pointerer Ole Lauridsen.

Stokløbere er der kun få af i år. Maribo-sorterne Fairway, Davinci og Joker NT har næsten ingen stokløbere. Det er et parameter, som det ifølge Ole Lauridsen, er vigtigt at tage med i overvejelserne ved kommende frøbestilling til 2018.

Roer er fortsat attraktive

Der har tidligere i sommeren været lidt debat omkring roerne og fremtiden. Det skyldes, at der er pres på priserne, og at der kommer et transportsystem, som måske ikke passer til alle bedrifter.

Ole Lauridsen: - Jeg mener, at når man ser på de senere års vækstsæsoner, så har roerne været stabile i det økonomiske udbytte. Det bedste økonomiske resultat med planteavl opnås ved at have et varieret sædskifte med korn, frø og roer, da denne variation sikrer et højere udbytte i de enkelte afgrøder. 

Læs også