To nye biogasanlæg til en halv milliard

BioenergiSyd indgår aftale om to anlæg. De etableres i samarbejde med NGF Nature Energy i Sønderborg Kommune.

I et samarbejde med NGF Nature Energy er BioenergiSyd i regi af LandboSyd på vej med en investering på i alt 500 millioner kroner i to biogasanlæg i Sønderborg kommune.

I dag er aftalen underskrevet af formand for BioenergiSyd, Andreas Bonde, og dermed er foreningen bestående af 75 landmænd fra LandboSyds primære område i Aabenraa og Sønderborg kommuner med helt fremme til gavn for biogassen.

Gevinst for miljø og bundlinje

De to anlæg vil skabe 50 blivende arbejdspladser og reducere kommunens CO2-udledning markant. Anlæggene vil samtidig gøre landbruget mere bæredygtigt og effektivt, påpeger formand for BioenergiSyd, Andreas Bonde.

- Vi er godt tilfredse med at komme videre med etableringen af biogasanlæg i Sønderborg. De to biogasanlæg bliver en gevinst for både miljøet og bundlinjen, og det ene anlæg placeres, så mange landmænd i den vestlige del af området kan være med, siger Andreas Bonde.

Billig CO2-reduktion

Han lægger vægt på miljø- og klimafordelene. Biogas reducerer CO2 emissionen grundet en mindre udledning af metan og lattergas, og samlet set er det en billig reduktion.

1 ton gylle kan give en reduktion på 90 kilo CO2. Hvis 40 procent af gyllen i DK afgasses, vil udledningen reduceres med cirka 140 kilo pr. indbygger. Til sammenligning svarer 20.000 kilometers kørsel i bil typisk til 3-4 ton CO2.

Dertil kommer af biogas giver forsyningssikkerhed for energi og skaber aktivitet herude. Landmænds vækstmuligheder bliver bedre, og der skabes et bedre forhold til naboerne i kraft af færre lugtproblemer.

Vi kommer til at udnytte gødningen bedre. En lang række faktorer i forbindelse med biogas-processen betyder, at landbruget får store fordele af, at der nu etableres to anlæg hernede, siger Andreas Bonde.

Landmænd med ved bordet

Anlæggene bliver et aktiv for hele det samlede landbrugserhverv i området. Det er væsentligt, at vi får fordelt næringsstofferne, og det er den helt rigtige løsning i forhold til til- og bortførsel af P og K. Jeg er glad for, at landmænd sidder med omkring boret og får indflydelse – det er afgørende for at finde de rigtige løsninger i sådan et projekt, siger administrerende direktør Anders Andersen, LandboSyd.

Samarbejdspartneren NGF Nature Energy driver i dag fire storskala biogasanlæg og er i gang med at bygge yderligere tre. De to nye anlæg i Sønderborg vil bidrage yderligere til den grønne omstilling af gassektoren.

 

Læs også