Såning af hybridvinterbyg - det kan sagtens nås endnu

Jordtemperaturen er fortsat høj, og DMI’s vejrprognose for de kommende uger lover stabilt sensommer-vejr. – Det er vigtigt, at man tilpasser og nedjusterer plantetallet til disse forhold, påpeger Mogens Steenholt, Syngenta.

Mange steder har den vanskelige høst været det altoverskyggende de seneste uger.

Men nu er det tid til at tænke på en god og rettidig etablering af vintersæden- herunder hybridvinterbyg.

- Vi oplever i Syngenta flere, som tror, at hybridvinterbyg kun kan sås i den første uge af september for maksimalt udbytte og færrest mulige omkostninger til udsæd, siger Mogens Steenholt Mogensen, Syngenta.

- Imidlertid opnås det optimale udbyttepotentiale kun ved tilpasning efter klima/jordbundsforhold det enkelte år. I den forbindelse er det utroligt vigtigt at se på selve jordtemperaturen i det pågældende område og hvorledes syv-dages prognosen ser ud herfor.

Når jordtemperaturen kommer under 15 grader, er det tid til at så hybridvinterbyg.

- Sidste år forblev jordtemperaturen høj i hele september og der kom mange sideskud grundet et lidt for højt plantetal mange steder, påpeger Mogens Stenholt.

Jordtemperatur stadig høj

På Seges’ hjemmeside findes et godt værktøj til bestemmelse af den aktuelle jordtemperatur og prognose i et bestemt område ud fra indtastning af postnummer.  

- Af dette kan udledes, at den aktuelle jordtemperatur stadig er høj - cirka 16 grader og der er således stadig masser af tid til at få sået hybridvinterbyg – også i Nordjylland, understreger Mogens Steenholt.

Prognosen for jordtemperatur viser heller ikke kritisk lave værdier og DMI’s vejr- prognose for de kommende uger lover stabilt sensommer-vejr.

- Derfor er det vigtigt, at man tilpasser og nedjusterer plantetallet til disse forhold og ikke mindst på marker, hvor der er kvælstof tilbage efter forfrugten eller med placeret gødning ved såning. Endelig er der sortsforskellige - eksempelvis busker Toreoo sig lidt mere end for eksempel Bazooka.

Udsædsberegner

Som noget helt nyt har Syngenta lanceret en dynamisk udsædsberegner som tager højde for mange af disse parametre.

- Udsædsberegneren tager højde for lokale klimadata på postnummerniveau ud fra de sidste ti års klimadata, og via simple indtastninger fra landmanden om for eksempel såbed, sort, såtidspunkt med videre, beregnes en anbefalet udsædsmængde.

- Bliver denne anbefaling finjusteret efter aktuel jordtemperatur, forfrugtseffekt og eventuel brug af placeret gødning – ja, så er det en god begyndelse på det kommende års vinterbyg, slutter Mogens Steenholt.

Læs også