Henrik Bertelsen ude af ulvegruppe

Næstformanden i Vildtforvaltningsrådet, Henrik Bertelsen (L&F), sidder ikke længere med som landbrugets repræsentant i ulve-gruppen. Han har trukket sig fra pladsen efter eget ønske. Han erstattes fremover af L&F’s viceformand Lars Hvidtfeldt.

Efter ønsker om mulighed for ulve-regulering i både landbrugskredse og på Christiansborg er der nu sket en lille stoledans i Vildtforvaltningsrådets ulve-gruppe. Henrik Bertelsen, som er formand for Familielandbruget Sydvest, næstformand i både Vildtforvaltningsrådet og Familielandbrugssektionen i Landbrug & Fødevarer (L&F) har valgt at trække sig som landbrugets repræsentant i gruppen.

I stedet skal viceformand i L&F, Lars Hvidtfeldt, sidde med i den arbejdsgruppe, som er med til at lave forvaltningsplan for ulv. Det er ulve-gruppen, som i Vildtforvaltningsrådet fungerer som rådgivende organ for miljø- og fødevareministeren og dermed har en afgørende rolle for lovgivningen på området.

- Henrik og jeg har byttet plads, så jeg sidder i ulve-gruppen, og han i stedet skal koncentrere sig om  blandt andet jagttider, så det er mig, der kommer til at lave forhandlingerne for L&F fremadrettet i ulvegruppen, forklarer Lars Hvidtfeldt til Effektivt Landbrug og understreger, at Henrik Bertelsen er fuldstændig enig i den linje, som L&F har lagt fremover.

Turbulent sommer

Stolebyttet i gruppen sker efter, at ulven henover sommeren har fyldt en del i mediespalterne efter dokumenteret ulveyngel i den danske fauna. I den forbindelse har Henrik Bertelsen ifølge Landbrugsavisen været i strid med L&F’s top om linjen omkring ulven fremadrettet.

Han kritiserede i slutningen af juli måned i selvsamme avis formand for L&F, Martin Merrild, for at udtale sig kritisk om forvaltningsplanen, hvor Henrik Bertelsen mener, at han i stedet skulle have klandret EU’s habitatdirektiv:

- Det synes jeg ikke, han kan være bekendt. Han skulle have sagt, at forvaltningsplanen er god nok under de rammer, der er, lød det dengang til Landbrugsavisen.

Da Effektivt Landbrug fanger Henrik Bertelsen over telefon mandag, siger han dog, at udskiftningen er sket stille og roligt:

- Det var mit eget ønske at gå ud. Jeg har været med fra starten af, og nu går vi ind i en ny fase (om regulering red.), og så er det fint med en ny mand. Landbrug & Fødevarer har valgt at gribe sagen an på den måde, og det er anderledes, end vi har gjort hidtil, og så passer det også bedre med en anden person til den opgave, siger han.

Ny linje

Hos Lars Hvidtfeldt er forklaringen nogenlunde den samme.

- Det handler om, at Henrik står over for en række opgaver i Vildtforvaltningsrådet med jagttider og vildtregulering. Og han har været med i den første fase omkring ulvene, men da vi nu skal til at diskutere lovgivningen, så har vi vurderet, at det var bedre, det var en fra formandskabet i L&F, som gik ind i de drøftelser, siger viceformanden.

Selvom de begge forklarer, at alt er foregået uden dramatik, så medgiver Henrik Bertelsen, at han stadig er uforstående overfor tidligere udtalelser i sommer. 

 - De har valgt at tage den tilgang nu, hvor de blandt andet åbner for regulering, og der er enkelte ting, som jeg ikke finder helt rigtigt, og det er, når man vil udvide mulighederne for at regulere, at man så peger på forvaltningsplanen. Der har jeg udtalt før, at det er habitatdirektivet, som de skal kigge på, siger han. 

Henrik Berthelsen siger dog afslutningsvis, at han er lettet over ikke at skulle diskutere mere ulv.

 - Det er en art, der vækker mange følelser, og det kan i længden godt være anstrengende at sidde som repræsentant. Når jeg har sagt, at forvaltningsplanen for ulv er lavet under EU’s præmisser og derfor er fredet, og skal være i landet. Så er der mange, der synes, at jeg skal sige, at den skal dø, men det har ikke været udgangspunktet og heller ikke tidligere i L&F’s politik, og det er der mange, der ikke kan forstå, afslutter han.

Du kan de nærmeste dage i Effektivt Landbrug læse mere om, hvad L&F tager med til forhandlingsbordet, når ulvegruppen i september holder møde om regulerings-spørgsmålet.

* I dagens Effektivt Landbrug står skrevet, at Henrik Bertelsen skulle sidde med i udsætnings-arbejdsgruppen. Det er dog arbejdsgruppen med jagttider og vildtregulering, som menes. 
**I dagens Effektivt Landbrug er Henrik Bertelsens efternavn stavet med et 'h'. Det beklager vi naturligvis, og er rettet i web-versionen.  
 

Læs også