Skovrejsning succes for millioner

Redaktionen 14-10-2016 14:52:16
Der er 30 millioner kr. ekstra på vej til nye skovejere. Den nye skovrejsningsordning er en succes med næsten dobbelt så mange ansøgninger i forhold til sidste år.

Fremtidige generationer kan glæde sig over, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har taget initiativ til en fremskrivning af midlerne i skovrejsningspuljen for 2020. Det betyder nemlig, at ca. 1200 hektar skov bliver etableret af 300 skovejere, der har søgt om støtte i år. Der var egentlig afsat 10 mio. kr. til støtte i år - en sum, der afspejler de senere års markante nedgang i antallet af skovrejsningsansøgninger. Men den nye skovrejsningsordning har i den grad vendt udviklingen.  

Attraktivt at rejse skov

Det har aldrig været mere attraktivt at rejse skov, mener skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant. Den nye ordning er enkel og har åbnet op for, at arealer ned til 2 hektar kan få støtte. Og skovejeren får udbetalt hele tilskuddet på én gang i forbindelse med etableringen, så likviditeten belastes minimalt.  

Tilskuddet på 32.000 kr. pr. hektar er af en størrelse, der i de fleste tilfælde kan dække de omkostninger, der er ved at plante skoven. Det høje tilskud udløses, hvis man planter løvskov i områder med kvælstofreduktionsmål. I løvskov er der flere arter at vælge mellem f.eks. lysåben egeskov, birkeskov, bøgeskov eller en kombination af flere arter, hvis arealets størrelse tillader det.  

Som skovejer vil du få glæde af skovens rekreative muligheder og de dyr og plantearter, der ret hurtigt vil indfinde sig i skoven. Skoven kan udformes med ridestier, planlægges til jagt eller med fokus på oplevelser. Uanset hvad du vælger, vil en velanlagt skov tilføre ejendommen herlighedsværdi, som udover daglig glæde vil bidrage positivt, hvis ejendommen en dag skal sælges.  

En ambitiøs målsætning

Det er egentlig en 27 år gammel målsætning, der er grundlaget for det politiske fokus på skovrejsning. I 1989 besluttede regeringen, at det danske skovareal skulle fordobles til at dække 20-25% af Danmark. Skovene er et effektivt middel til, at vi kan bevare muligheden for at anvende grundvandet som drikkevand og nedbringe CO2 udslippet. Derfor er skovrejsning et vigtigt miljøforbedrende virkemiddel i landbrugspakken 2017-2020.  

Men skovene giver også rekreative, sundhedsfremmende muligheder og særligt de bynære skove anvendes i stigende omfang til løb, cykling og afstresning. Derfor er skovene ikke kun til glæde for den enkelte skovejer, men også for samfundet som helhed.    

Også støtte i 2017

I 2017 er puljen for skovrejsning på 35 mio. kr., så der er også meget stor sandsynlighed for at få støtte til ny skovrejsning til næste år. Hvis du går med en drøm om at blive skovejer, er der god grund til at starte planlægningen nu. Og inddrager du en skovrejsningskonsulent, vil du få skovfaglig rådgivning, der gør det lettere at træffe de rette valg, der opfylder de ønsker, du har for din skov.   

Vi oplever, at nye skovejere ofte har fokus på at få mere natur på arealet. Ved at sammensætte skoven, så den skaber den oprindelige natur, der passer til arealets lokalitet, vil skoven hurtigere vokse til og skovejeren vil tidligt få glæde af variation og øget naturindhold, som oprindelig skov tilfører. Samtidig anbefaler vi at inddrage den eksisterende natur og landskabet, så der skabes sammenhæng og smukke linjer til glæde for alle, der bruger eller kører forbi skoven, slutter Peter Kjøngerskov. 

Moderat tildeling af kvælstof giver ensartet afgrøde

17-01-2019 10:00:00

For lille kvælstoftildeling giver vinterrapsen dårlig konkurrenceevne over for ukrudtet, for stor kvælstoftildeling øger risikoen for udvintring. Landskonsulent anbefaler en løsning lige imellem.


Kend dine samlede fremstillingsudgifter for hver enkelt afgrøde

17-01-2019 09:30:45

LandboThy har udviklet et nyt beregningskoncept til at nå frem til de præcise fremstillingsomkostninger. – Nye traktorer og maskiner kan give en masse data. Nu er udfordringen at fordele og handle på disse, lyder det fra LandboThy.


Anklage: Landbrug & Fødevarer syltede kampagne

17-01-2019 09:00:16

Svineproducenter anklager Landbrug & Fødevarer for, at kampagne er havnet i en syltekrukke. Erik Larsen er dog ikke enig i den påstand.


Ambitiøse brødre går efter et nulpunkt på 2 kroner og minimum 20 procent i afkast

17-01-2019 08:30:10

Med imponerende resultater i bagagen driver brødrene Sudergaard en kvægejendom i Himmerland, som var det deres egen. Med et ungt gåpåmod, vilje og hårdt arbejde er et nulpunkt på 2 kroner og et afkast på minimum 20 procent på ingen måder urealistisk for dem.


Øget interesse for mobile produktionsanlæg

17-01-2019 08:00:58

Under NutriFair sætter Effektivt Landbrug sammen med Økologisk Landsforening fokus på økologi. Det sker på avisens lounge-område. I går var mobile anlæg til frilandsproduktion blandt andet i fokus.


Leje er vejen til selveje for to brødre på 22 og 24 år

17-01-2019 08:00:32

Brødrene Sudergaard på henholdsvis 22 og 24 år har siden november drevet en kvægejendom i Gedsted i Himmerland. I spidsen står to investorer, som brødrene lejer ejendommen af de næste fem år. Herefter har de købspligt og kan kalde sig selvstændige mælkeproducenter.


- Jeg er den, der er allermest ked af, at det er sket

17-01-2019 08:00:22

Erik Larsen forsvarede i går atter etableringen af DanBred på Danske Svineproducenters generalforsamling.


Formand trækker sig

17-01-2019 07:40:15

Efter blot et år på formandsposten har Torben Hauskov valgt at stoppe som Danske Svineproducenters formand.


Voldsomt vejr i 17 og 18 kan faktisk gavne hvedeforædling

17-01-2019 07:36:37

Der er stigende bekymring for, at hvede i fremtiden ikke vil kunne klare det stadigt mere uforudsigelige vejr. Men faktisk har de sidste to års vejrekstremer gavnet forædlingen af hvede, forklarer Jeppe R. Andersen, der er leder af planteforædling hos Nordic Seed.


Firma vil levere en løsning på fosforkvoten

17-01-2019 07:30:18

Bionutria melder sig på banen med en mulig løsning på at få samme udbytte ud af majsdyrkningen med markant mindre forbrug af fosfor.


- Der er næsten kun fordele, men stadig nogle udfordringer med biogassen

17-01-2019 07:15:32

Ifølge chefredaktøren for Bioenergi Magasinet er det en meget spændende tid indenfor bioenergi. Og landmænd kan blive klogere på mange ting på årets NutriFair. Men for at det hele skal gå op i en højere enhed mangler lige det sidste med hensyn til halmen.


- Nogle tror, at landmænd altid har en bagtanke med alt

17-01-2019 07:00:46

Selvom man står bag et af landets allerførste biogasanlæg, så kan man stadig godt suge ny viden til sig.


Med i BNBO-aftale trods modstand - Landmændene fik mere ud af, at jeg sad med ved bordet

17-01-2019 07:00:15

Dansk Folkepartis fødevareordfører Lise Bech har tidligere været erklæret modstander af sprøjteforbud i BNBO. Alligevel var hun og Dansk Folkeparti med i den aftale, som blev præsenteret i fredags.


De blå traktorer toppede igen

17-01-2019 07:00:02

New Holland har igen i år placeret sig som Danmarks mest solgte traktormærke for 2018 og med John Deere lige i hælene.


Mælkeprisen kan stadig falde 10 procent

16-01-2019 15:35:42

Efter en pæn prisstigning i løbet af forår og sommer, har mælkeprisen oplevet et større tilbagefald siden november måned. Det peger mod en yderligere svækkelse af mælkeprisen, men potentialet i nedadgående retning er dog samtidig forholdsvis begrænset.


Branchens vagthund har lagt linjen

16-01-2019 14:30:52

Jeg synes, at Landsforeningen i 2018 har formået at søge tilbage til rødderne. Jeg mener, at branchens vagthund fra staldgangen har fået en mere markant stemme, og det glæder mig rigtigt meget, lød det fra formand Torben Hauskov.


Nutrifair: Skab netværk og få ny viden i januar

10-12-2018 10:50:51

Der er mange gode grunde til at besøge Nutrifair. Hør både svineproducent Claus Bruun Jørgensen og kvægavler Rick van Heesch fortælle om, hvorfor du også bør dukke op i Fredericia den 16. og 17. januar.


Side 1 af 1434 (28672 artikler)Prev1234567143214331434Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer