bannerPos

Skovrejsning succes for millioner

Redaktionen

14-10-2016 14:52
Der er 30 millioner kr. ekstra på vej til nye skovejere. Den nye skovrejsningsordning er en succes med næsten dobbelt så mange ansøgninger i forhold til sidste år.

Fremtidige generationer kan glæde sig over, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har taget initiativ til en fremskrivning af midlerne i skovrejsningspuljen for 2020. Det betyder nemlig, at ca. 1200 hektar skov bliver etableret af 300 skovejere, der har søgt om støtte i år. Der var egentlig afsat 10 mio. kr. til støtte i år - en sum, der afspejler de senere års markante nedgang i antallet af skovrejsningsansøgninger. Men den nye skovrejsningsordning har i den grad vendt udviklingen.  

Attraktivt at rejse skov

Det har aldrig været mere attraktivt at rejse skov, mener skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant. Den nye ordning er enkel og har åbnet op for, at arealer ned til 2 hektar kan få støtte. Og skovejeren får udbetalt hele tilskuddet på én gang i forbindelse med etableringen, så likviditeten belastes minimalt.  

Tilskuddet på 32.000 kr. pr. hektar er af en størrelse, der i de fleste tilfælde kan dække de omkostninger, der er ved at plante skoven. Det høje tilskud udløses, hvis man planter løvskov i områder med kvælstofreduktionsmål. I løvskov er der flere arter at vælge mellem f.eks. lysåben egeskov, birkeskov, bøgeskov eller en kombination af flere arter, hvis arealets størrelse tillader det.  

Som skovejer vil du få glæde af skovens rekreative muligheder og de dyr og plantearter, der ret hurtigt vil indfinde sig i skoven. Skoven kan udformes med ridestier, planlægges til jagt eller med fokus på oplevelser. Uanset hvad du vælger, vil en velanlagt skov tilføre ejendommen herlighedsværdi, som udover daglig glæde vil bidrage positivt, hvis ejendommen en dag skal sælges.  

En ambitiøs målsætning

Det er egentlig en 27 år gammel målsætning, der er grundlaget for det politiske fokus på skovrejsning. I 1989 besluttede regeringen, at det danske skovareal skulle fordobles til at dække 20-25% af Danmark. Skovene er et effektivt middel til, at vi kan bevare muligheden for at anvende grundvandet som drikkevand og nedbringe CO2 udslippet. Derfor er skovrejsning et vigtigt miljøforbedrende virkemiddel i landbrugspakken 2017-2020.  

Men skovene giver også rekreative, sundhedsfremmende muligheder og særligt de bynære skove anvendes i stigende omfang til løb, cykling og afstresning. Derfor er skovene ikke kun til glæde for den enkelte skovejer, men også for samfundet som helhed.    

Også støtte i 2017

I 2017 er puljen for skovrejsning på 35 mio. kr., så der er også meget stor sandsynlighed for at få støtte til ny skovrejsning til næste år. Hvis du går med en drøm om at blive skovejer, er der god grund til at starte planlægningen nu. Og inddrager du en skovrejsningskonsulent, vil du få skovfaglig rådgivning, der gør det lettere at træffe de rette valg, der opfylder de ønsker, du har for din skov.   

Vi oplever, at nye skovejere ofte har fokus på at få mere natur på arealet. Ved at sammensætte skoven, så den skaber den oprindelige natur, der passer til arealets lokalitet, vil skoven hurtigere vokse til og skovejeren vil tidligt få glæde af variation og øget naturindhold, som oprindelig skov tilfører. Samtidig anbefaler vi at inddrage den eksisterende natur og landskabet, så der skabes sammenhæng og smukke linjer til glæde for alle, der bruger eller kører forbi skoven, slutter Peter Kjøngerskov. 

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next