bannerPos

Skovrejsning succes for millioner

14-10-2016 14:52

Der er 30 millioner kr. ekstra på vej til nye skovejere. Den nye skovrejsningsordning er en succes med næsten dobbelt så mange ansøgninger i forhold til sidste år.

Fremtidige generationer kan glæde sig over, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har taget initiativ til en fremskrivning af midlerne i skovrejsningspuljen for 2020. Det betyder nemlig, at ca. 1200 hektar skov bliver etableret af 300 skovejere, der har søgt om støtte i år. Der var egentlig afsat 10 mio. kr. til støtte i år - en sum, der afspejler de senere års markante nedgang i antallet af skovrejsningsansøgninger. Men den nye skovrejsningsordning har i den grad vendt udviklingen.  

Attraktivt at rejse skov

Det har aldrig været mere attraktivt at rejse skov, mener skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant. Den nye ordning er enkel og har åbnet op for, at arealer ned til 2 hektar kan få støtte. Og skovejeren får udbetalt hele tilskuddet på én gang i forbindelse med etableringen, så likviditeten belastes minimalt.  

Tilskuddet på 32.000 kr. pr. hektar er af en størrelse, der i de fleste tilfælde kan dække de omkostninger, der er ved at plante skoven. Det høje tilskud udløses, hvis man planter løvskov i områder med kvælstofreduktionsmål. I løvskov er der flere arter at vælge mellem f.eks. lysåben egeskov, birkeskov, bøgeskov eller en kombination af flere arter, hvis arealets størrelse tillader det.  

Som skovejer vil du få glæde af skovens rekreative muligheder og de dyr og plantearter, der ret hurtigt vil indfinde sig i skoven. Skoven kan udformes med ridestier, planlægges til jagt eller med fokus på oplevelser. Uanset hvad du vælger, vil en velanlagt skov tilføre ejendommen herlighedsværdi, som udover daglig glæde vil bidrage positivt, hvis ejendommen en dag skal sælges.  

En ambitiøs målsætning

Det er egentlig en 27 år gammel målsætning, der er grundlaget for det politiske fokus på skovrejsning. I 1989 besluttede regeringen, at det danske skovareal skulle fordobles til at dække 20-25% af Danmark. Skovene er et effektivt middel til, at vi kan bevare muligheden for at anvende grundvandet som drikkevand og nedbringe CO2 udslippet. Derfor er skovrejsning et vigtigt miljøforbedrende virkemiddel i landbrugspakken 2017-2020.  

Men skovene giver også rekreative, sundhedsfremmende muligheder og særligt de bynære skove anvendes i stigende omfang til løb, cykling og afstresning. Derfor er skovene ikke kun til glæde for den enkelte skovejer, men også for samfundet som helhed.    

Også støtte i 2017

I 2017 er puljen for skovrejsning på 35 mio. kr., så der er også meget stor sandsynlighed for at få støtte til ny skovrejsning til næste år. Hvis du går med en drøm om at blive skovejer, er der god grund til at starte planlægningen nu. Og inddrager du en skovrejsningskonsulent, vil du få skovfaglig rådgivning, der gør det lettere at træffe de rette valg, der opfylder de ønsker, du har for din skov.   

Vi oplever, at nye skovejere ofte har fokus på at få mere natur på arealet. Ved at sammensætte skoven, så den skaber den oprindelige natur, der passer til arealets lokalitet, vil skoven hurtigere vokse til og skovejeren vil tidligt få glæde af variation og øget naturindhold, som oprindelig skov tilfører. Samtidig anbefaler vi at inddrage den eksisterende natur og landskabet, så der skabes sammenhæng og smukke linjer til glæde for alle, der bruger eller kører forbi skoven, slutter Peter Kjøngerskov. 

Nyt it-samarbejde bliver til Terra Connect

DLG Connect skifter navn, efter Velas er indtrådt i ejerkredsen med købet af 40 procent af aktierne fra DLG. Samtidig flytter medarbejderne ind i Velas’ lokaler i Vissenbjerg.

- Vi vil gøre branchen verdensførende

En ny national klynge indenfor fødevarer og bioressourcer er født. Med tårnhøje ambitioner i bagagen, er klyngen klar til at hjælpe danske virksomheder til vækst.

Større område, mere specialisering

Mens Agroteks comeback som Valtra-forhandler i Vendsyssel har givet vokseværk for både dækningsområde og medarbejderstab, har det også givet maskinforhandleren en størrelse, der giver bedre mulighed for specialisering, som skal komme både nye og gamle kunder til gode.

Erfaringer med par- og gruppevis opstaldning af kalvene

Måske er det kalvestaldens tur til en opdatering. I hvert fald vælger flere og flere at opstalde deres kalve par- eller gruppevis. En jordbrugsteknologstuderende har besøgt en række konventionelle landmænd og hørt deres erfaringer med opstaldningsformen.

Stadig pæn investeringslyst i landbruget

På trods af coronaens konsekvenser er der fortsat lyst til at investere hos landmænd. Sådan lyder det fra to virksomheder i det vestjyske.

Boligejerne får skattelettelser fra 2021 til 2024

De nye boligskatteregler, som skulle træde i kraft i 2021, udskydes nu til 2024. Det betyder, at ejendomsværdiskatten vil falde, og at ejendomsskatten stiger mindre end forventet mellem 2021 og 2024.

Ny modtageplads i Høng

DLF Raps laver ny modtageplads samt lager nær Høng på Vestsjælland.

- Det er saftsuseme noget svineri

Hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at det er en klokkeklar politisk beslutning at droppe år 1900 som referenceår i vandplanerne.
Side 1 af 1850 (36992 artikler)Prev1234567184818491850Next