Spændende efterafgrøder i shopFRDK

Flere og flere landmænd har fået øjnene op for det store udvalg af spændende arter og blandinger af efterafgrøder, de kan købe som medlemmer af FRDK og som noget nyt også medlemmerne af Økologisk Landsforening

Alt for mange arealer med efterafgrøder er for dårligt etablerede og har for få planter. En dårlig efterafgrøde opfylder måske lovkravene og dermed en kontrol, men er ellers ikke til andet.

Der er en omkostning uden at få jordforbedring og plantemateriale til at øge jordens indhold af kulstof.

En efterafgrøde kan komme op på cirka fire ton tørstof pr. hektar sidst i oktober. Bliver den så kraftig, er den rigtig værdifuld især med bælgplanter i blandingen.

En sådan eftergrøde producerer og frigiver let - til den efterfølgende afgrøde - omkring 120 kg N, 50 kg K og 20–25 kg P pr. hektar.

Alt dette sker kun i en veletableret efterafgrøde, hvor der er brugt tilstrækkelig mængde såsæd afpasset efter de aktuelle forhold.

Vigtig spiller i markedet

shopFRDK har længe været prissættende i markedet for frø til lovpligtige efterafgrøder til gavn ikke bare for FRDK’s medlemmer, men for alle landmænd i Danmark.

Vi forventer, at vores salg af frivillige efterafgrøder bliver ved med at stige. Det oplever FRDK’s bestyrelse som et tegn på, at medlemmerne ser ideen i at anvende frivillige efterafgrøder. Ikke mindst, hvor der bortføres biomasse i form af halm, der presses og anvendes til fyring mm.

Frivillige efterafgrøder er desuden med til at sikre en bedre kvælstofhusholdning til gavn for de primære afgrøder, og det passer som ”fod i hose” til Conservation Agriculture (CA).

Vælg de rigtige arter

shopFRDK’s sortiment vil også i 2017 være stort. Der er traditionelle arter som olieræddike, gul sennep og honningurt, MFO Blomster brak, som alle kan indgå i de pligtige efterafgrøder. Der er primært sorter af olieræddike og gul sennep, som bekæmper nematoder, da de almindelige sorter ikke er ret meget værd i et alsidigt sædskifte.

De storsælgende TerraGold blandinger indgår i sortimentet både som konventionelle og økologiske. De er nemme at bruge, og der er viden om det, blandingerne hver for sig er bedst til.

Så skal man bare tage stilling til hvilke af dem, der passer bedst og sørge for rettidig etablering.

Også salg af økologiske frø

Igennem 2016 og 2017 har FRDK fået flere økologiske medlemmer. Det er godt, at foreningen også appellerer til økologer, der vil kombinere økologi og Conservation Agriculture.

Som FRDK ser det, er det den eneste vej frem for økologerne, hvis de skal blive bæredygtige. Efterafgrøder, sædskifte og minimal jordbearbejdning (CA–principperne) er vejen frem, mens pløjning, ukrudtsharvninger og striglinger ikke er bæredygtige.

Øko-sortimentet i shopFRDK er stort og udvides med efterspørgslen. I hjemmesiden kan man se de økologiske frø fra Freudenberger, og det er vel nok Danmarks billigste økologiske efterafgrøder.

Læs også