600.000 nye grise til Danish Crown

Fremover vil de omkring 60 medlemmer af Bonusgrisen levere deres grise til Danish Crown. Dermed bliver de blandt de første, der får glæde af Danish Crowns nye introduktionstillæg.

Danish Crown præsenterede mandag en vækstpakke med det klare formål at skaffe flere slagtesvin til koncernens danske slagterier. Allerede den 1. september i år vil medarbejderne mærke effekten. Fra den dag begynder medlemmerne af Bonusgrisen at levere til Danish Crown.

- Vores medlemmer vil rigtigt gerne Danish Crown som selskab. Helt grundlæggende vil de helst levere til et dansk andelsselskab, hvor ejerstrukturen giver mulighed for medindflydelse på beslutningerne. Samtidig vil jeg ikke lægge skjul på, at Danish Crowns nye strategi har styrket troen på virksomheden blandt vores medlemmer, siger Morten Biel Hansen, der er direktør for Bonusgrisens moderselskab B2B Bonus.

Bonusgrisen blev stiftet i 2007 med det formål at sikre medlemmerne den bedst mulige pris for deres avlsdyr, smågrise, søer og slagtesvin. Bonusgrisen håndterer omkring to millioner grise årligt, heraf eksporteres cirka halvdelen som smågrise. De medlemmer, der leverer slagtesvin, bliver nu hver især andelshavere i Danish Crown og beholder samtidig deres medlemskab af Bonusgrisen.

Som nye leverandører til Danish Crown vil Bonusgrisens medlemmer være berettiget til et introduktionstillæg på 30 øre pr. kilo.

- I forlængelse af arbejdet med 4WD-strategien nedsatte Danish Crowns bestyrelse et udvalg, der fik til opgave at komme med forslag til, hvordan vi kunne løfte tilførslen af slagtesvin. Et af resultaterne er en vækstpakke, som blandt andet indeholder et introduktionstillæg for nye leverandører. For flere grise er til gavn for alle ejere af Danish Crown og de 8.000 medarbejdere i Danmark, siger Søren F. Eriksen, der er CEO i Danish Crown Pork.

Det er forventningen, at medlemmerne af Bonusgrisen vil tilføre Danish Crown omkring 600.000 slagtesvin alene det første år.   

Læs også