Dansk landbrug lider under ulige konkurrencevilkår

Forleden havde SLFs formandskab inviteret det lokale EU-parlamentsmedlem Jørn Dohrmann til dialogmøde i SLF. Både SLF og Jørn Dohrmann er enige om, at der er brug for lige konkurrencevilkår på tværs af landegrænserne i EU.

Indledningsvis bød SLFs formandskab Christian Lund og Berith Nissen, Jørn Dohrmann velkommen med en status over landbrugets situation i Danmark.

Herunder lagde formandskabet vægt på, at Danmark er et eksportland, og man har brug for EU til at sikre lige konkurrencevilkår på tværs af grænserne. .

Samtidig kunne Christian Lund og Berith Nissen dokumentere, at danske landmænd tvinges til at betale masser af skatter og afgifter, uanset, om man ikke har tjent én krone.

Således kunne Berith Nissen vise fra egen bedrift, at de samlede skatter og afgifter på familiens lidt større svineproduktionsejendom løber op i 950.000 kr. årligt. Det er mange penge i år, hvor driften kun lige giver et rundt 0.

På en gennemsnitlig mælkeproduktionsejendom med 200 malkekøer udgør skatter og afgifter ca. 230.000 kr. I begge tilfælde er det mange penge, hvilket har en stærk negativ virkning på danske landmænds reelle konkurrenceevne.

Jørn Dohrmann indledte med at sige, at han var glad for dialogmøderne med landbruget. Han mener at over 80 procent af landbrugspolitikken kommer fra EU. Så der er grund til at interessere sig for det. 

Jørn Dohrmann understregede, at han arbejder for, at dansk landbrug får lige konkurrencevilkår i forhold til andre EU-lande. I øvrigt var han glad for gennemgangen af skatte og afgifter. Det viser at landmænd betaler meget i skat, i modsætning, hvad folk tror, mente Jørn Dohrmann. 

Læs også