Engangskompensation er udsat

Vi må udsætte planer om at lade engangskompensation erstatte mangeårig støtte til arealer i visse ordninger under landdistriktsprogrammet.

Engangskompensation vil under de nuværende regler ikke medføre væsentlige forenklinger eller forbedringer for dig som ansøger. Derfor er modellen ikke hensigtsmæssig at gennemføre på nuværende tidspunkt.

EU-regler, som er vedtaget efter dansk forslag, har siden 2014 i princippet gjort det muligt for medlemsstaterne at indføre engangskompensation. Denne støttemodel tænkes indført i stedet for en flerårig arealstøtte under visse ordninger i landdistriktsprogrammet (LDP).

Det var vores hensigt at implementere engangskompensation fra 2018 for udvalgte 20-årige ordninger, der er omfattet af krav om permanent ekstensivering. 

Engangskompensation udsættes, da modellen har vist sig ikke at være et attraktivt virkemiddel under de gældende EU-forordninger. Det skyldes, at de nuværende regler ikke giver mulighed for hurtigere udbetaling og reduceret kontrol ved brug af engangskompensation.

Drøftelser med EU-Kommissionen har vist, at der er behov for yderligere forenklinger af det eksisterende regelsæt, før engangskompensation som støttemodel for de frivillige LDP-arealordninger vil være attraktivt. 

Der arbejdes fra dansk side fortsat for, engangskompensation kan gøres til en attraktiv løsning fremover. Det kan dog først forventes muligt fra næste forordningsperiode, dvs. tidligst fra 2021. 

Læs også