Sjusk i Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er angrebet af en sygdom, der hedder sjusk, slask og slendrian

Miljøstyrelsen har kun indberettet 595 af 1.255 grundvandsmålinger til EU. Målinger, som viser, at vi i Danmark har et problem med grundvandet. Men dog et problem, der blegner betragteligt, hvis Miljøstyrelsen havde gjort sig den ulejlighed at sørge for at få indberettet alle tal til EU.

- Det er dybt tragisk og dybt, dybt kritisabelt, at Miljøstyrelsen åbenbart ikke har mere styr på, hvad de går og laver. Det er åbenlyst, at det er et område som sejler, siger Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter.

Dermed er formanden helt på linje med direktøren for Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup, som har udtalt, at det naturligvis ikke er i orden, at Miljøstyrelsen fravælger at bruge energi på at få tallene rettet.

- Og det er om end endnu mere rystende, at ministeren og hans embedsværk flere gange til fagpressen har forsikret om, at der ikke var sket fejl, siger Henrik Mortensen.

Formanden anerkender, at det var først, når Bæredygtigt Landbrug for alvor bed sig fast i sagen, og en journalist lavede et grundigt stykke gravearbejde og søgte agtindsigt, at styrelsens roderi langt om længe kom for en dag.

- Så kan Miljøstyrelsen ikke løbe fra sine fejltagelser længere, og det indrømmer de endda - om end i blide vendinger - på styrelsens hjemmeside.

- Men hvorfor er ministeren tavs?, spørger Henrik Mortensen.

Han konkluderer, at der er al mulig grund til at tage hatten af for BL’s gravearbejde, og formanden hæfter sig ved, at selvom hele sagen er dybt tragisk, så indeholder den også et underholdende element, som blot udstiller yderligere, hvilket sjusk, der er blevet lagt for dagen i Miljøstyrelsen.

- Tænk sig, at Miljøstyrelsen til omkring en tredjedel af de indberettede målepunkter, har angivet gps-koordinater, som ligger i havet ud for Afrikas Horn, altså i havet ud for Somalia. Men det gør da sagen blot endnu mere tragikomisk og udstiller, hvilke amatørcirkus, der hersker i Miljøstyrelsen, påpeger Henrik Mortensen.

Set i det lys, kan formanden heller ikke tage det seriøst, når Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at kommissionen ikke har stillet spørgsmål ved de officielle danske indrapporteringer.

- Det gør dem jo ikke mere rigtige, påpeger han.

Henrik Mortensen konkluderer, at det er under al kritik, at ministeren ikke har mere styr på, om der bliver lavet et professionelt stykke arbejde i ministerium og styrelse.

- De fejl, der blevet begået, er jo til direkte ulempe for dansk erhvervsliv og dermed for det danske samfund, påpeger han.

Læs også