Målrettede efterafgrøder er i hus

Takket være en stor indsats blandt landmænd og konsulenter er det lykkedes at opfylde målet for ordningen Målrettede efterafgrøder. Der kommer dermed ikke et obligatorisk krav til målrettede efterafgrøder i 2017.

Landmænd og konsulenter over hele landet har bakket flot op om ordningen Målrettede efterafgrøder, der har til formål at reducere udledningen af kvælstof til grundvand og kystvand. Der er i alt søgt om tilskud til ca. 144.500 ha. målrettede efterafgrøder ud af 145.000 ha., som der var afsat midler til.

Størstedelen af ansøgningerne blev indsendt ved åbningen af hver af de tre ansøgningsrunder, hvilket betød, at rigtigt mange områder lukkede for ansøgninger allerede før ansøgningsfristen 21. april.

De næsten 144.500 ha. ansøgte efterafgrøder er dog ikke helt nok til at sikre, at Danmark når den kvælstofreducerende indsats, der er besluttet for 2017. Der mangler efterafgrøder svarende til ca. 3.000 ha. Det resterende indsatsbehov vil stedet blive tillagt indsatsbehovet for 2018, hvilket lovgivningen åbner mulighed for. Selvom restindsatsbehovet udskydes til 2018, vil det samlede indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning i 2018 stadig være mindre end det, som ordningen skulle sikre i 2017.

Ordningen er en del af Fødevare- og landbrugspakken, som landmænd og konsulenter med deres store tilslutning til ordningen har bakket flot op om. Det er glædeligt, at målet er nået ad frivillighedens vej.

Husk fristen for at så efterafgrøder

Fristen for at så målrettede efterafgrøder er 1. august 2017 for græsefterafgrøder og 20. august for bl.a. korsblomstrede efterafgrøder. Se flere detaljer i vejledningen.

De målrettede efterafgrøder vil herefter indgå i arealkontrollen til efteråret 2017 i en særskilt efterafgrødekontrol. Som noget nyt vil efterafgrødekontrollen til dels være baseret på satellitbilleder, men der vil også blive gennemført fysisk kontrol af efterafgrøderne.    

Tilskud til de målrettede efterafgrøder vil blive udbetalt fra begyndelsen af 2018.

Læs også