Maskinstationsdrift i halvfjerds år

Den fynske lokalforenings kun fjerde formand glæder sig over, at der fortsat er plads til maskinstationerne i landbruget.

 I år er det 70 år siden, at fynske maskinstationsfolk gik sammen og dannede en forening.

Det skete samtidig med, at mekaniseringen efter krigen for alvor satte skub i mekaniseringen i landbruget.

- Dengang opstod et behov for at få udført specialopgaver med dyrt grej, som man ikke selv umiddelbart havde lyst eller mulighed for at investere i. Sådan er det på en måde stadigvæk, lyder det fra foreningens nuværende formand, maskinstationsejer Jørgen Jørgensen, Hjadstrup.

På formandsposten er der ikke sket meget, siden maskinstationsforeningen blev grundlagt. Faktisk er han kun den fjerde formand i den lange periode. Den første formand var Aage Hvillum fra Stenstrup, dernæst fulgte Peter Suhr Lauridsen og Jørgen Rasmussen, Rynkeby, inden Jørgen Jørgensen tog over i 1989.

Til gengæld er der sket en stor udvikling, siden de første maskinstationer i stort tal så dagens lys i efterkrigsårene, hvor Marshall-hjælpen satte skub i mekaniseringen.

Læs temaet om maskinstationer i denne uges LandbrugFyn

Læs også