Miljøstyrelsen finder fejl i analyser af kvælstof og fosfor

Miljøstyrelsen har fundet fejl i de metoder, som laboratorium har brugt til at analysere vandprøver fra vandløb og søer i 2016 og til april 2017 for kvælstof og fosfor, oplyser miljø- og fødevareministeren.

I næsten halvandet år er der sket fejl på analyserne af kvælstof og fosfor udført på vandprøver indsamlet fra vandløb og søer i 2016 frem til april 2017. Fejlene er begået af laboratoriet ALS Denmark. Det oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et brev til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

- Fejlen består i, at laboratoriet har anvendt en forkert og utilstrækkelig metode til bestemmelse af indhold i vandprøver. Miljøstyrelsen har opdaget fejlene i forbindelse med gennemgang af metoder og data med bl.a. statiske analyser i foråret 2017.

- Laboratoriet ALS har erkendt fejlen og påtaget sig ansvaret herfor. Laboratoriet har fra primo april 2017 justeret arbejdsgange, så de korrekte metoder til analyse nu anvendes. De forkerte metoder er dermed anvendt i perioden januar 2016 til april 2017, lyder det i brevet.

Kan ikke rette fejlen

Her bliver det også forklaret, at prøverne ikke kan genanalyseres, da de gemmes maksimalt op til to måneder i laboratoriet. Der er således ikke mulighed for at rette op på fejlen fra laboratoriets side.

- Resultater fra de fejlbehæftede analyser er endnu ikke anvendt i forbindelse med afrapportering af den årlige udledning af næringsstoffer eller anvendt til administration i f.eks. vandområdeplanerne.

 - Opgørelse af den årlige udledning foreligger normalt sidst på året det efterfølgende år, lyder det videre i brevet, hvor det også bliver oplyst, at Miljøstyrelsen vil gå i dialog med forskningsinstitutionerne med henblik på at vurdere konsekvenserne af de fejlagtige analyser.

- Herunder præcisere omfanget af disse og vurdere, om det er muligt at foretage korrigerende tiltag, samt tidsplanen for færdiggørelse af resultaterne. Resultaterne fra de fejlbehæftede analyser vil ikke blive anvendt i afrapporteringen eller i forvaltningsmæssig sammenhæng, før problemets omfang er afdækket og evt. korrigerende tiltag besluttet, lyder det i brevet fra ministeren.

Esben Lunde Larsen skriver videre, at han efter sommerferien gerne vil invitere Miljø- og Fødevareudvalget til en nærmere gennemgang af sagen.

Læs også