Praktik og uddannelse gav fast job ved grisene

Amanuel Weldelasse kom til Danmark for tre år siden - flygtning og arbejdsløs. Et tilbud om en uddannelse som Agroassistent fik ham i virksomhedspraktik, og i dag har han fast arbejde i en svinestald nær Sindal.

Amanuel Weldelasse er ved at klippe haler på de små nyfødte grise på Nørre Brasholt ved Sindal. Han har høretelefoner på og tager den ene lille gris efter den anden, som om han aldrig har lavet andet, mens musikken spiller i ørene.

Han er fastansat ved Anton Nielsen og inden længe får han ansvaret for ungdyrene på gården, som har 1.200 søer og producerer 38.000-39.000 smågrise om året.

Amanuel Weldelasse var på det første hold af Agroassistenter, som blev færdig med deres uddannelse i maj.

En uddannelse på 20 uger, som har kørt som et pilotprojekt. Uddannelsen er et samarbejde mellem LandboNord, Hjørring Kommune og Nordjyllands Landbrugsskole. Hver anden uge er de studerende på skolebænken og hver anden uge i virksomhedspraktik.

Amanuel Weldelasses praktik var hos Anton Nielsen, og de blev begge så glade for samarbejdet, at Amanuel nu er fastansat. 

Der er, foruden Anton og Amanuel, tre fuldtidsansatte og to på deltid.

Får nu mere ansvar

Da Amanuel Weldelasse kom til Nørre Brasholt kendte han ingenting til svineproduktion.

- Vi havde landbrug derhjemme ved min familie i Eritrea, alle slags dyr, men ikke grise, fortæller Amanuel.

Han startede i farestalden og kom stille og roligt med rundt i de forskellige afdelinger. Nu skal han til at have ansvaret for ungdyrene og hver anden uge hjælpe til i farestalden og den anden uge i drægtighedsstalden og løbeafdelingen. 

Godt sammenspil mellem praktik og skole

Sammenspillet mellem praktikken og det teoretiske på skolebænken har fungeret godt, vurderer Anton Nielsen.

- Så kom han tilbage og kunne navnene på de enkelte staldafsnit, og han har også skulle opmåle og se på vores ventilation i staldene, og observere forskellige ting blandt dyrene.
Anton ser flere fordele i at have en ansat, som ikke kommer fra erhvervet.

- Vi har haft mulighed for at give ham den grundviden, der er brug for her på stedet. Vi har kunne oplære ham præcis til de ting der er vigtige for os, fortæller Anton Nielsen, som også oplever en fordel i at have en praktikant, som er sidst i tyverne og ikke kun 16-18 år.

- Han er et andet sted i livet, har mere livserfaring og tager ting af sig selv.

Måske en fremtid i landbruget

Derfor var Anton Nielsen ikke i tvivl om, at Amanuel er en medarbejder, der skal beholdes.

- Han er meget ydmyg og går godt til opgaverne. Han er arbejdsom og passer godt ind i vores team, siger Anton Nielsen.

Fremtidsplanerne for Amanuel er, at han skal arbejde i svinestalden de næste år, og måske herefter læse videre indenfor landbruget.

- Jeg er meget glad for mit arbejde. Det vigtigste er, at jeg kan tjene mine egne penge og forsørge mig selv, siger han.

Nyt hold starter i 2018

Agroassistent uddannelsen tager 20 uger og er henvendt til ledige og flygtninge, som godt kunne tænke sig, at arbejde med kvæg eller svin.

Uddannelsen er et samarbejde mellem Hjørring Kommune, som har de ledige, Nordjyllands Landbrugsskole, som står for undervisningen på EUC Nord i Hjørring, og LandboNord, som har praktikpladserne ved deres landmænd.

Agro-Assistent uddannelsen er ikke en landbrugsuddannelse, men vil give merit for en del af grundforløbet, hvis man ønsker at læse en decideret landbrugsuddannelse senere.

Der startede ved årsskiftet 14 på uddannelsen og 13 blev færdige i maj. Syv af dem er nu fastansat, primært ved deres praktikværter. En i revalidering og seks med løntilskud.

Næste hold Agroassistenter starter uddannelse til årsskiftet, hvortil der nu ledes efter praktikværter.

Læs også