Danske skoventreprenører følger udviklingen af arbejdet i EU for fremme af vedvarende energikilder

Den 22. juni havde Europa-Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi udkastet til revision af direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på dagsordenen.

Sammen med de europæiske skoventreprenører overvåger de danske skoveentreprenører omhyggeligt de igangværende debatter: Entreprenørerne er enige om målsætningerne, men de er bekymrede over nogle af parlamentsmedlemmernes politiske holdning med hensyn til bæredygtigheden af ​​biomasse.

Bindende nationale mål for vedvarende energi i 2030

Det nye udkast vil øge ambitionerne for anvendelse af vedvarende energi fra 27% af det samlede europæiske energiforbrug til 35%.

- DM&E støtter en øget anvendelse af vedvarende energi, og vi er overbeviste om, at biomasse fra de europæiske skove spiller en væsentlig rolle for at nå det overordnede EU-mål inden 2030, siger Claus Clemmensen fra DM&E og biomasseekspert i CEETTAR, den europæiske interesseorganisation for bl.a skoventreprenører. En stabil politisk støtte til vedvarende energi er meget nødvendig for at hjælpe den vedvarende energisektor med at udvikle sig i det tempo, der er nødvendigt for at nå målet i 2030.

- Biomasse til energiproduktion spiller en afgørende rolle i hele skovsektoren, og da det ofte er langsigtede investering man har i skovsektoren, er det utrolig vigtigt at have tillid til det politiske system. fortsætter Claus Clemmensen. - Vi ønsker derfor en klar og langsigtet erklæring fra EU om den rolle, som biomasse skal spille i den fremtidig energiforsyning.

Risikobaseret tilgang til bæredygtig biomasseproduktion

Mindre positive er meddelelserne fra MEP Bas Eickhout med hensyn til det vigtige spørgsmål om bæredygtighed af biomasse til energiproduktion. Skoventreprenører er ansvarlige interessenter, der er aktivt involveret i bæredygtig forvaltning af skovene. Derfor er DM&E bekymret over hans tilgang, hvilket tilsidesætter det faktum, at bæredygtigt europæisk skovbrug allerede er sikret og dokumenteret gennem national og international lovgivning samt forskellige frivillige certificeringsordninger.

- Biomasse fra skoven er en vigtig del af den fremtidige energipolitik i EU, og begrænsninger i brugen af ​​biomasse vil skade både bæredygtigt skovbrug, men også påvirke tusindvis af skoventreprenører i hele Europa, siger Claus Clemmensen.

DM&E ser gerne, at der i fremtiden biomasseproduktion anvendes en risikobaseret vurdering af biomasse fra skoven. Vurderingen skal tilpasses national lovgivning, så den ikke giver unødvendig administration.

Som de første i EU, har Danmark siden begyndelsen af ​​2016 haft en frivillig aftale mellem energiproducenter og biomasseproducenter for at sikre bæredygtigheden af ​​biomasse. Der er foretaget en national risikovurdering, som giver alle parter let adgang til gældende lovgivning, data fra national skovovervågning og klare retningslinjer for hvor der er fare for at skade naturen i produktionen af ​​biomasse. "Vi kan dog se, at arbejdet med den risikobaserede tilgang i har tilføjet yderligere administration og omkostninger til skovbrugere og entreprenører, hvilket ikke er ønskeligt, og vi håber, at systemet kan tilpasses, når vi har fået flere erfaringer, "siger Claus Clemmensen. "Vi vil holde øje med udviklingen i Danmark og vurdere, om der er noget der kan bruges i resten af ​​Europa," tilføjer han.

DM&E og CEETTAR vil fortsat aktivt bidrage til beslutningsprocessen i samarbejde med andre europæiske interessenter. Europa-Parlamentets officielle holdning afventer efter sommerferien.

Læs også