Nye droneoptagelser hjælper både landmænd og kommune

Når vandløbene langs markerne skal vedligeholdes, kan droneteknologi sikre landmænd ørenlyd over for kommunerne, der selv får et godt overblik.

Landinspektørfirmaet LE34 er netop begyndt at bruge droner til opmåling af danske vandløb, og det er en teknologi, som gør det nemmere for landmændene at blive hørt og samtidig kan lette kommunernes arbejde.  
For alle offentlige vandløb i Danmark er der regulativer, som dikterer, hvor ofte der skal grødeskæres. Altså hvor ofte de planter, der lever i vandløbene, skal beskæres.
På den ene side skal der værnes om vandløbets beskaffenhed, så vandet for eksempel bliver ledt bort fra landmandens marker, mens der på den anden side skal tages hensyn til vandløbets dyre- og planteliv.
- Hvis der er problemer med et vandløb, vil landmanden gerne have kommunen med ud og få syn for sagen, og det kan være vanskeligt at vække opmærksomheden ved at indsende Excel-ark med tal og statistik fra opmålinger af et vandløb, fortæller Knud Klausen, som er landinspektør og partner i LE34.
- Derfor er vi, fortsætter han, begyndt at bruge droner til at overflyve vandløbsstrækninger. Vi optager en video, hvor vi efterfølgende kan redigere og indsætte data om for eksempel vandløbets dybde og bredde.

Læs mere i det nye LandbrugFyn

Læs også