Vandkvaliteten er afgørende for besætningens sundhed

Vandkvaliteten til dine køer er altafgørende for høj sundhed i din besætning

Kalverådgiver  Rikke Engelbrecht og chefrådgiver, kvæg, Ida Ringgaard, Vestjysk Landboforening, skriver:

KVÆG Mange af os tager det for givet, at det vand, vi leverer i drikkekarrene, og som kommer ud af vores rør og haner, er af højest mulige kvalitet.
Vestjysk Landboforening har igennem de seneste to år i samarbejde med et privat laboratorium gennemført en række undersøgelser på kvæggårde rundt i Danmark, og det har åbnet vores øjne for problemstillinger, vi nok knap turde tro, var sande.

Således har vi faktisk ganske store udfordringer med forhøjede kim-/bakterietal i rigtig meget af det drikkevand, vi tilbyder vores køer og kalve.

I drikkevandssystemer opbygges en biofilm, som bakterierne lever og opformeres i – man kan kalde det et mikromiljø. Bakterierne bruger organisk materiale og mineraler som kalk og fx okker til at danne et panser, så de er beskyttet mod traditionelle rengøringsmidler.

Biofilmen er vanskelig at fjerne med traditionel rengøringskemi. Mange af de bakterier, der lever i en sådan biofilm, er harmløse, men desværre er der også sygdomsfremkaldende bakterier, der trives i drikkevandssystemerne.

Idet der anvendes åbne drikkekar i kvægbruget, tilfører køerne skidt (foderrester, spyt m.m.) til vandet, og da det er relativt stillestående, er der en potentiel risiko for opbygning af biofilm – ikke bare i rørsystemet, men også i selve drikkekarrene.

Problemet forstærkes, hvis ikke der holdes en høj hygiejne omkring drikkekarrene med daglig rengøring. Det er velkendt fakta fra andre brancher i husdyrproduktionen, at biofilm i drikkevandvandssystemer er kilde til infektioner med diarré som følge – særligt indenfor både svin og fjerkræ.

Det er klart, at udfordres organismen af de kontinuerligt høje bakterietal i vandet, vil immunforsvaret være i et unaturligt højt "stress"-beredskab hele tiden, hvilket gør dyrene mere modtagelige for andre bakterier, som fx salmonella.

Gennem en biofilm-behandling af rørsystemerne – en såkaldt boostning – og en efterfølgende behandling af drikkevandet, har vi sikret, at hygiejnen er forbedret massivt på vores testgård. Testgården er undersøgt hen over efteråret 2017.

Tidligere var der blandt de 200 malkende køer behov for en daglig rengøring af drikkekarrene, hvis de skulle være bare visuelt nogenlunde i orden. Efter biofilm-fjernelse i både rørledninger og vandkar og efterfølgende vandbehandling var det efter 7 døgn kun nødvendigt at fjerne halmstrå og sand i karrene.

Målinger viste, at bakterietallene før behandling var op til 3 gange højere end de krav, vi stiller til drikkevand – og der var E.coli i rørsystemerne. Efter behandlingen var der ingen bakterier i vandet længere! Løsningen, der er anvendt på testgården, koster mindre end 1 procent i drift af, hvad det koster at benytte traditionelle rengøringsmidler.

Vi ved alle, hvad det betyder, når vi rejser ned i sydens sol og udsættes for vand, der ikke er rent – det giver akkurat som hos kalvene: diarré. Og netop kalve-diarréerne forsvandt på testgården. Kalvene fik rent vand – altså det fra hanen tilsat et helt naturligt tilsætningsstof, og vandoptagelsen var også stigende.

Køerne, der fik rent vand, kvitterede med mere mælk, og celletallet, der jo netop er kroppens forsvar, daler og daler.
Vestjysk Landboforening står gerne til rådighed for råd og vejledning. Der er udarbejdet færdige protokoller, således at du kan komme i gang på din bedrift.
 

Læs også