Pas på brandfaren i fyrrummet

Hvert år er biobrændselsfyr for eksempel til træpiller årsag til mange brande hos landmænd og landboer. I begyndelsen af fyringssæsonen er risikoen særligt stor. Med sund fornuft og god vedligeholdelse kan brandrisikoen holdes nede.

Brænde- og træpillefyr er årsag til mange brande. Det stiller krav til vedligeholdelse af brændselsanlæg og brændeovne. Særligt ejere af biobrændselsfyr bør sikre sig, at deres fyr er vedligeholdt til vinteren, påpeger forsikringsselskabet Topdanmark.

- Næsten 40 procent af samtlige brandskader i landbruget de sidste par år skyldes biobrændselsfyr. Efterhånden er fyrrum indrettet, så brandene oftest begrænses til dette rum, men det sker at hele stuehuset udbrænder, hvis branden ikke opdages og bekæmpes i tide. Derfor er det vigtigt at vedligeholde sit biobrændselsfyr, så brande kan undgås, siger Svend-Anker Worm, der er agronom hos Topdanmark.

Den hyppigste årsag til brande i biobrændselsfyr er, at der sker en såkaldt tilba-gebrænding i stokeren. Derfor opfordrer Topdanmark til at stokerfyr altid har en sikring mod tilbagebrænding.
   
Uanset hvilket fyr man ejer bør de rengøres mindst en gang om ugen. Det er ikke nok, at tømme asken ud, røgrøret skal også renses og slagger skal bankes af brænderen. En anden årsag til brande er at tøj, aviser og andet brændbart materiale er placeret for tæt på fyret.

- Det er farligt, fordi der opstår gnister, og der er adgang til åben ild. Det gæl-der derfor om, at man altid holder fyrrummet rent og ryddeligt, og at man aldrig opbevarer letantændelige materialer tæt på fyret. De våde støvler skal fx ikke tørres ovenpå fyret. Og det er regler, som alle i familien bør kende til, siger Svend-Anker Worm.

Et andet vigtigt råd er, at der i fyrrummet er nem adgang til en vandslange med strålespids, så en mindre brand hurtigt kan slukkes inden den udvikler sig. Og så skal man sikre sig, at der ikke er huller eller sluser i loft og væg, som gør at en ild let kan sprede sig til andre rum.
,
Brændeovne er hyggelige men desværre ikke placeret i et lukket fyrrum, derfor er det ekstra vigtigt, at man er opmærksom på at der ikke er noget brandbart tæt på brændeovnen, og at asken håndteres omhyggeligt. Brændeovnen står normalt midt i beboelsen og derfor er konsekvenserne af en brand ekstra store.
 

Læs også