L&F stævner Fødevareministeriet

Placeringen af randzoner sker ikke ud fra miljø- og naturmæssige hensyn, lyder det blandt andet fra Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer (L&F) har onsdag stævnet Fødevareministeriet for gennemførelsen af randzonerne. Der er tale om en opfølgning på den allerede verserende retssag, som L&F anlagde i 2012.

- Randzonerne har været et problembarn fra første færd. Det eneste rigtige er at tage randzoneloven af bordet og erstatte den med en målrettet regulering, hvor randzoner udelukkende indgår som et frivilligt virkemiddel de steder, hvor det har en dokumenteret effekt og hvor der er et dokumenteret behov for en indsats. Det arbejder vi vedholdende på, siger viceformand i L&F Lars Hvidtfeldt på L&F’s hjemmeside.  

Her peger man på, at ved den nylige ændring af randzoneloven blev arealet halveret fra 50.000 til 25.000 hektar. Randzonerne skal være ni meter brede.

- Landbrug & Fødevarer vurderer, at ændringen af loven udelukkende er sket for at kunne administrere loven og opnå den politiske fastsatte målsætning om et samlet randzoneareal på 25.000 hektar. Det betyder, at placeringen af randzoner ikke sker ud fra miljø- og naturmæssige hensyn, men alene på baggrund af eksisterende udpegninger, lyder det fra L&F.

Læs også