bannerPos

Anlæg holder fugle væk fra minkfarmen

27-09-2014 07:30

Med udsending af angstskrig, lover firmaet Anico - Animal Control, at de kan holde fugle væk fra minkfarmen
Firmaet Anico - Animal Control tilbyder vildtafværge-konceptet ”Anico-Bird” til minkfarmen. Anlægget skræmmer fugle væk fra produktionen, og mindsker, ifølge konsulent Mogens Rosengaard fra Anico - Animal Control, dermed risikoen for luftbåren smitte af virus og bakterier.

Mogens Rosengaard forklarer, at anlægget udsender sensorbølger, der opfanger, når en fugl kommer inden for den angivne zone. Så snart sensoren har opfanget signalet, udsendes lydstimuli, der stimulerer fuglene til at forsvinde fra lokaliteter, hvor de er uønskede.

Angstens skrig

- Inden for fugleafværgning arbejder vi med de enkelte problemfugles eget lydbillede. Eksempelvis måge-angstskrig, når det drejer sig om mågeproblemer, forklarer Mogens Rosengaard. 

Animal Control har, ifølge Mogens Rosengaard, en lang række gode erfaringer og referencer inden for området med mågegener.

- Vi har udviklet en række effektive løsningskoncepter, som holde måger på afstand, siger Mogens Rosengaard.

Løsningskoncepterne indeholder både hørbare og højfrekvente lyde til fugle og pattedyr.

- Anvendelse af højfrekvente lyde til fugle har dog været en stor udfordring, fortæller Mogens Rosengaard.

Et standardanlæg indeholder 15 forskellige lyde, og Mogens Rosengaard benytter typisk tre til fire forskellige hvert sted, for at undgå tilvænning.

Anlægget er på størrelse med en skotøjsæske og placeres oftest på taget af minkhallerne eller i en mast tæt ved farmen.

- Det skal gerne op i tre til fire meters højde, siger Mogens Rosengaard.

Måler afstande op til 200 meter

- Sensoren kan måle afstande op til 200 meter, men vi har forskellige sensortyper alt efter, hvordan bygningerne er placeret og deres størrelse. Det afhænger meget af de enkelte forhold, forklarer konsulenten.

Ud over registreringer fra sensorer, udstyres avleren med en sender, så der er mulighed for, at man selv kan udløse lydene.

- Det kan være en fordel, hvis der ikke er sat tilstrækkeligt med sensorer op, til at dække hele farmen, siger Mogens Rosengaard.

Individuelle anlæg

Et anlæg koster fra 16.000 til 30.000 kroner.

- Det afhænger af, om man ønsker sensorer, og hvor mange man ønsker. Et anlæg alene med en fjernbetjening, hvor man selv styrer, hvornår lyden skal afspilles, koster 16.000 kroner. En sensor koster 4.000 kroner, fortæller Mogens Rosengaard og understreger, at det er svært at angive den eksakte pris, da nogle kan laves meget enkle, mens andre består af mange små haller, der ligger spredt og med en del hjørner.

Minister, skift spor

Regeringens krav om, at landmændene også til næste år skal så efterafgrøder i minimum samme omfang som i år for at nedbringe kvælstofudledning til vandmiljøet, møder kritik hos landboforeningen Vestjysk, som foreslår, at fødevareminister Mogens Jensen skifter spor i kvælstof-politikken og i stedet griber til andre virkemidler.

Pladsen til solcelle-anlæg strammer til

Særligt i landområderne omkring de store byer bør lodsejere, der er interesseret i at opsætte solceller, sætte i gang nu, siger rådgiver. Han vurderer, at Danmarks behov for solenergi ser ud til at være opfyldt i 2025.

Logistik og motivation

Mens logistikken er tænkt ned til mindste detalje, er Lean og medarbejdermotivation to af nøgleordene på Hestbækgaarden ved Farsø.

Dent-majs klar til sæson 20/21

Dent-majsens fordele med højt stivelsesindhold og stor fordøjelighed i koens vom kan nu udnyttes under nordiske himmelstrøg, oplyser firma.

Biogasbranche ser stort potentiale i nyt klimaudspil

CO2-differentierede kilometerafgifter for lastbiler skaber gode muligheder for at få gang i den grønne omstilling af den tunge transport, lyder det fra Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Nu sætter høstpresset ind i USA

Høsten med sojabønner og majs i USA er i gang, og det sætter pres på afgrødepriserne hen mod ugens afslutning. De generelle informationer i markedet er dog ikke prissvage, og der er derfor grænser for, hvor langt ned afgrødepriserne kan falde på den lidt længere bane.
Side 1 af 1930 (38598 artikler)Prev1234567192819291930Next