bannerPos

Anlæg holder fugle væk fra minkfarmen

27-09-2014 07:30
Med udsending af angstskrig, lover firmaet Anico - Animal Control, at de kan holde fugle væk fra minkfarmen
Firmaet Anico - Animal Control tilbydervildtafværge-konceptet ”Anico-Bird” til minkfarmen. Anlægget skræmmer fugle vækfra produktionen, og mindsker, ifølge konsulent Mogens Rosengaard fra Anico -Animal Control, dermed risikoen for luftbåren smitte af virus og bakterier.

Mogens Rosengaard forklarer, at anlægget udsendersensorbølger, der opfanger, når en fugl kommer inden for den angivne zone. Såsnart sensoren har opfanget signalet, udsendes lydstimuli, der stimulererfuglene til at forsvinde fra lokaliteter, hvor de er uønskede.

Angstens skrig

- Inden for fugleafværgning arbejder vi med de enkelteproblemfugles eget lydbillede. Eksempelvis måge-angstskrig, når det drejer sigom mågeproblemer, forklarer Mogens Rosengaard. 

Animal Control har, ifølge Mogens Rosengaard, en langrække gode erfaringer og referencer inden for området med mågegener.

- Vi har udviklet en række effektive løsningskoncepter,som holde måger på afstand, siger Mogens Rosengaard.

Løsningskoncepterne indeholder både hørbare og højfrekventelyde til fugle og pattedyr.

- Anvendelse af højfrekvente lyde til fugle har dog væreten stor udfordring, fortæller Mogens Rosengaard.

Et standardanlæg indeholder 15 forskellige lyde, og MogensRosengaard benytter typisk tre til fire forskellige hvert sted, for at undgåtilvænning.

Anlægget er på størrelse med en skotøjsæske og placeresoftest på taget af minkhallerne eller i en mast tæt ved farmen.

- Det skal gerne op i tre til fire meters højde, sigerMogens Rosengaard.

Måler afstande op til 200 meter

- Sensoren kan måle afstande op til 200 meter, men vi harforskellige sensortyper alt efter, hvordan bygningerne er placeret og deresstørrelse. Det afhænger meget af de enkelte forhold, forklarer konsulenten.

Ud over registreringer fra sensorer, udstyres avleren meden sender, så der er mulighed for, at man selv kan udløse lydene.

- Det kan være en fordel, hvis der ikke er sattilstrækkeligt med sensorer op, til at dække hele farmen, siger MogensRosengaard.

Individuelle anlæg

Et anlæg koster fra 16.000 til 30.000 kroner.

- Det afhænger af, om man ønsker sensorer, og hvor mangeman ønsker. Et anlæg alene med en fjernbetjening, hvor man selv styrer, hvornårlyden skal afspilles, koster 16.000 kroner. En sensor koster 4.000 kroner,fortæller Mogens Rosengaard og understreger, at det er svært at angive deneksakte pris, da nogle kan laves meget enkle, mens andre består af mange småhaller, der ligger spredt og med en del hjørner.

Fra i dag vælger Halsted Kloster at bortforpagte sit markbrug

Beslutningen om bortforpagtning efter et af godsets bedste år bygger på en række praktiske og personlige vurderinger.

Markbruget på Halsted Kloster trimmet og optimeret på godt to år

Bedriftsrådgiver Henrik Severin gennemgik som udefra kommende og uvildig rådgiver det 900 hektar store landbrug, herunder dets maskinkapacitet og organisation. Det gav bonus i 2019.

Bioenergi er landbrugets bidrag til den grønne omstilling

Bioenergi er landbrugets bidrag til den grønne omstilling
Side 1 af 1714 (34271 artikler)Prev1234567171217131714Next