Randzonesager er ikke sat i bero

Statsadvokaten går i rette med Bæredygtigt Landbrug efter melding om, at øvrige randzonesager skal afvente udfaldet af en sag i Holstebro

Ifølge Bæredygtigt Landbrug skulle statsadvokaten have besluttet, at alle øvrige randzonesager skal afvente udfaldet af thyboen Povl Blak Bojers sag ved retten i Holstebro. Det meldte foreningen ud tirsdag i en pressemeddelelse, som vi også videregav her på effektivtlandbrug.dk

Men den udlægning afviser Anders Raagaard, der er senioranklager i afdeling for særlovskriminalitet hos Statsadvokaten i Viborg.

- Jeg kan oplyse, at det ikke er korrekt, at statsadvokaten har truffet beslutning om, at alle øvrige randzonesager skal afvente udfaldet af sagen mod Povl Blak Bojers ved Retten i Holstebro, skriver han til Effektivt Landbrug.

Dermed vil randzoneslaget i Thy således med stor sandsynlighed ikke blive det eneste slag i rækken, men derimod det første.

 Forslag om lovændring spillede ind

Senioranklageren forklarer videre, at Statsadvokaten i Viborg 2. maj i år anmodede politikredsene i Jylland og på Fyn om, at der indtil videre ikke blev rejst tiltale eller afholdt retsmøde i allerede anmeldte sager om overtrædelse af randzoneloven.

Baggrunden for på dette tidspunkt at stille sagerne i bero var, at der var blevet fremsat forslag om ændring af randzoneloven, tilføjer han.

- Statsadvokaten anmodede herefter den 18. juni 2014 politikredsene om at genoptage behandlingen af sagerne, idet lovændringen nu var blevet vedtaget. Statsadvokaten har ikke efterfølgende truffet nogen ny beslutning om, at en eller flere randzonesager skal sættes i bero.

- Jeg er bekendt med, at to sager ved Nordjyllands Politi, hvor der var berammet retsmøder i oktober måned, er blevet udsat. Dette skyldes imidlertid helt konkrete omstændigheder ved disse sager og ikke en generel beslutning om at sætte disse eller andre sager i bero, understreger Anders Raagaard.


Læs også