Mystik omkring fund af svinepest i Polen

Omstændigheder omkring fund af døde vildsvin med svinepest i februar kan tyde på, at kadaverne kan være placeret af russiske interessenter

Der verserer rygter om, at de to døde vildsvin med afrikansk svinepest (ASF), som blev fundet i Polen i februar i år, og som har betydet lukning af russisk import af svinekød fra EU, måske kan være placeret af russiske interessenter.

Det er mystiske omstændigheder omkring fundet af de to ASF-tilfælde, der har sat skub i rygtedannelsen.

De to vildsvin fundet døde meget tæt på grænsen mellem Polen og Hviderusland - henholdsvis 900 og 200 meter fra grænsen. Det er så tæt på grænsen, at det ene vildsvin, ifølge de polske myndigheder, blev fundet af en grænsevagt, mens det andet vildsvin var bundfrossent, da det blev fundet i en mudderpøl.

Bundfrossent svin tæt på grænsen

Det frosne vildsvin, var en treårig vildsvineorden, der var så dybnedfrossen, at den først var så optøet, at den kunne testes den 13. februar, selvom den blev fundet 9 dage forinden - den 4. februar. Det fremgår af et referat som Fødevarestyrelsen har lavet af et møde i EU's komite for fødekæde og husdyrsundhed - Standing Comittee On the Food Chain and Animal Health (SCOFCAH).

Det andet vildsvin var en etårig sogris, der blev fundet den 15. februar, og som var død kort tid forinden.

Ifølge SCOFCAH er infektionen af sogrisen sket omkring den 10. februar, hvorimod infektionen af ornen var sket 2-3 uger tidligere, hvilket er samtidig med infektionen af de inficerede vildsvin, der blev fundet i Litauen kort før fundet af de ASF-inficerede vildsvin i Polen.

100 procent identisk med russisk virus

Fødevarestyrelsen referer endvidere SCOFCAH for, at der er indicier for, at infektionen stammer fra Hviderusland.

Blandt andet var virusfundet i Polen 100 procent identisk med virus i Hviderusland. Endvidere fandt man antistoffer mod klassisk svinepest (CSF), som harmonerer med, at vildsvin i Hviderusland vaccineres mod CSF.

I Fødevarestyrelsens SCOFCAH-referat nævnes intet om, at de døde vildsvin kunne være placeret, men der nævnes muligheden for, at dyrene kan være flygtet over grænsen fra Hviderusland som følge af øget jagtintensitet i området i perioden op til, at dyrene blev fundet.

Eneste to blandt flere tusinde uden ASF

Indtil fundet af de to døde vildsvin havde de polske myndigheder testet 890 vildsvin uden at have fundet det mindste spor af svinepest.

I et notat fra de polske veterinære myndigheder fremgår det, at man efter fundet af de to døde vildsvin med ASF har testet yderligere 1.200 vildsvin. Igen uden at finde svinepest.

I perioden 2011-2014 har de polske myndigheder undersøgt i alt 19.000 vildsvin uden fund af ASF, fremgår det af Fødevarestyrelsens SCOFCAH-referat. Af den fremgår det også, at der findes i alt 12.600 vildsvin i Polen samt 400.000 tamsvin i det inficerede område alene, men altså uden at der er fundet ASF i et eneste af de mange dyr.

I Litauen, hvor der også blev fundet ASF i to vildsvin kort tid før fundet i Polen, har man undersøgt i alt 6.446 nedskudte og selvdøde vildsvin i 2013-2014 uden fund af ASF. Og siden fundet i januar er der testet yderligere 825 vildsvin samt 1.231 tamsvin i det inficerede område uden yderligere fund af svinepest.

Det er de »mystiske omstændigheder« omkring fundet af de to døde vildsvin i Polen med ASF, der 100 procent identisk med ASF i Hviderusland, i kombination med fraværet af svinepest hos alle andre vildsvin, som får unavngivne kilder til at gætte på, at de inficerede svin kan være placeret.

Endvidere har fundet af den dybnedfrosne vildsvineorne fået nogle til at gætte på, at ornen måske endda har været en tur i en dybfryser, inden det blev placeret i Polen af russiske interessenter, der kunne have interesse i, at der blev konstateret ASF i Polen.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også