Forening efterlyser mere uddannelse af maskinførere

Maskinføreren skal kende maskinens muligheder og begrænsninger, for at kunne udnytte den optimalt, lyder det fra DM&E

Der er brug for en mere specifik uddannelse til maskinførere, før en ny maskine tages i brug.

Det mener man i hvert fald i Danske Maskinstationer & Entreprenørers (DM&E) Agro-udvalg. Her peger man på, at det ikke er tilstrækkeligt med generelle kurser om såning af korn, gyllekørsel og så videre.

- Nye maskiner på Landbrugsmaskinstationer bliver mere komplicerede og skal betjenes og anvendes forskelligt. De nye, effektive maskiner er spækket med elektronik, som overvåger maskinens arbejde og advarer, når eksempelvis frøene ikke lægges præcist, eller doseringen med gylle og gødning afviger fra det ønskede, lyder det fra DM&E.

Agro-udvalget peger på, at maskinføreren skal kende maskinens muligheder og begrænsninger, for at kunne udnytte den optimalt i de korte sæsoner, der er til rådighed.

- Der er brug for en udbygning af kurser og uddannelse som retter sig mod den specifikke maskine, vurderer man hos DM&E, hvor konceptet er indbygget i branchens egne ”Købs- og modtagningsbetingelser”, hvor der i betingelserne indgår en såkaldt tretrinsraket:

Den består af følgende trin:

- Der aftales et kursus før sæson for maskinstationens maskinførere.

- Der aftales et igangsætningskursus første gang, maskinen tages i brug.

- Der aftales et opfølgningskursus/møde i et passende interval efter igangsætningskurset.

Ifølge DM&E er en handel omkring en ny maskine til maskinstationen nemlig først rigtig afsluttet, når uddannelsen er indregnet og medregnet i aftalen med maskinhandleren.

 

Læs også