Sidste frist for at søge støtte nærmer sig

Nye skovejere kan få støtte til flere faser i skovrejsningsprojekter – blandt andet opsætning af hegn mod vildt, påpeger Naturplant

Det er ved at være tid til at finde ansøgningsskemaet på Naturstyrelsens hjemmeside, hvis man ønsker at søge om støtte til skovrejsning.

Sidste frist for at søge om tilskud er nemlig den 15. maj. Det oplyser Naturplant, der er en landsdækkende virksomhed med speciale i skovrejsningsprojekter.

Ifølge Naturplant kan nye skovejere få støtte til flere faser i skovrejsningsprojekter – blandt andet udarbejdelse af skovkort, fastsættelse af areal, opsætning af hegn mod vildtet, planter og etablering af skoven.

- Støtten udgør op til 39.000 kroner pr. hektar og gives til rejsning af nye skovarealer på minimum fem hektar, lyder det fra Naturplant.

Hos Naturplant peger man på, at skovrejsning er en langsigtet investering:

- Men ved god planlægning kan skovejeren tjene penge, mens skoven vokser til. I en skovrejsning kan op til 10 procent af skovens arealer etableres med træer, der høstes inden det 10. år. Det giver flere muligheder for indtjening på kortere sigt.

- Eksempelvis kan et areal anvendes til dyrkning af juletræer. Ved planlægningen er der også flere muligheder for at indtænke produktion af energitræ, som afsættes til flisfyrede varmeværker.

Læs mere om mulighederne på Naturplants hjemmeside.

Læs også