Regler for solcelleanlæg sendt i høring

Energistyrelsen har sendt udkast til to bekendtgørelser i høring. Bekendtgørelserne indeholder blandt andet regler for forhøjet pristillæg

Svar på, hvad et fælles solcelleanlæg er. Generelle regler om pristillæg. Fordeling af pulje i perioden 2013-2017.

Det er, hvad udkast til to bekendtgørelser, som Energistyrelsen onsdag har sendt i høring, blandt andet indeholder.

Energistyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at ”Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere” fastsætter vilkår for nye støtteregler til solcelleanlæg, som er blevet vedtaget af Folketinget.

Dette udkast indeholder primært regler om, hvad der forstås ved et fælles solcelleanlæg, fordeling af puljen på 20 MW årligt i perioden 2013-2017 samt generelle regler om pristillæg.

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg tilelektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller” fastsætter derimod regler for forhøjet pristillæg til en række mindre VE-anlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder. Der er ifølge Energistyrelsen således tale om en udvidelse af den gældende bekendtgørelse.

- De to udkast indeholder forslag til udmøntning af støtteregler, som ikke er sat i kraft, fordi de indeholder elementer af statsstøtte. Støttereglerne vil derfor først kunne træde i kraft i det omfang og fra det tidspunkt, som følger af Europa-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Kommer en sådan godkendelse ikke, sættes bestemmelserne ikke i kraft, lyder det imidlertid fra Energistyrelsen.

Læs også