Vejning af lastbiler skal give kvaliteten et løft

En ny strategi har mere end fordoblet tilførslen af råvarer til Maabjerg Bioenergy i Nordvestjylland

I et par måneder har produktionen hos Maabjerg Bioenergy ligget over budgettet, og anlægget producerer i øjeblikket omkring 2.300 kubikmeter biogas i timen – døgnet rundt.

Men administrerende direktør i Maabjerg Bioenergy Jørgen Udby erkender, at det har været "en sej start" at få anlægget op på fuld kraft.

- Hovedanlægget har fra begyndelsen været teknologisk velfungerende, men vi måtte for et års tid siden konstatere, at det gik for langsomt med at skaffe råvarer nok til at opretholde den forventede gasproduktion. Derfor lagde vi en ny strategi, som har mere end fordoblet tilførslen af råvarer, og det ser vi nu de positive resultater af, lyder det fra Jørgen Udby.

Han forklarer, at en af de store udfordringer har været at skaffe husdyrgødning i tilstrækkelige mængder – og ikke mindst af tilstrækkelig god kvalitet. Ren gylle fra eksempelvis grise har en lav tørstofprocent. Så råvareleverancerne til biogasanlægget er blevet suppleret med dybstrøelse og hønsemøg – og samtidig er der indgået nye aftaler om levering af affald fra fødevareindustrien.

- Lastbilerne bliver vejet, og vi tager prøver af samtlige læs, så leverandørerne bliver afregnet efter både mængde og tørstofprocent. Jo mere gas, vi kan producere af et læs biomasse, jo flere penge får leverandøren. Dermed har vi en fælles interesse i at undgå, at lastbilerne ligger og kører rundt med en masse vand, så vi forventer et yderligere løft af kvaliteten på råvarerne.

Samlet set er forventningen, at biogasanlægget i år skal omdanne omkring 800.000 tons biomasse til knap 21 millioner kubikmeter gas.

Læs også