Halv milliard hos Danish Agro

I 2013 passerede omsætningen 25 milliarder kroner og overskuddet før skat blev på over en halv milliard kroner.

I det forgangne år passerede Danish Agro a.m.b.a. flere milepæle. Således nåede omsætningen i det netop offentliggjorte årsregnskab op over 25 milliarder kroner, og grovvarekoncernen kunne realisere et overskud på 503 millioner kroner.

Resultatet er øget med 13,3 procent i forhold til 2012, og omsætningen er steget fra 17,6 milliarder kroner til 25,1 milliarder, svarende til 43 procent.

Samtidig kan ledelsen se de omkring 12.000 danske landmænd, som er andelshavere og dermed ejere af den store grovvarekoncern, trygt i øjnene. 75 procent af indtjeningen er således hentet gennem aktiviteter i de ikke mindre end 13 lande udover Danmark, hvor Danish Agro har egne selskaber og dermed opererer intenst, samt fra øvrige brancher end grovvarehandel i Danmark. 


Ikke penge i danske grovvarer

- Vores hovedfokus i koncernen er at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores ejere og kunder i Danmark, blandt andet ved at kunne levere tilfredsstillende driftsresultater uden at belaste vore medlemmer, siger koncerndirektør Christian Junker og understreger, at på decideret grovvarehandel er konkurrencen og dermed bruttoavancen herhjemme presset.

- Vi tjener ikke penge på det felt, og derfor er det helt afgørende at tjene penge internationalt og gennem vækst.

I forbindelse med offentliggørelsen af rekordregnskabet udtrykker bestyrelsesformanden for Danish Agro a.m.b.a., Jørgen H. Mikkelsen, da også tilfredshed.

- Igen i år har vi været i stand til at reducere omkostninger og øge indtjeningspotentialet. Og med det gode resultat kan vi på ny tilgodese vore medlemmer gennem overskudsdeling.

 

10 procent om året

Udviklingen stopper langt fra, med den magiske grænse på 25 milliarder i omsætningen. Det strategiske mål for Danish Agro er en vækst om året på 10 procent, svarende til 2-3 milliarder kroner. Forventningen for 2014 er derfor en omsætning på 27-28 millioner kroner.

Væksten skal ifølge koncernchef Christian Junker primært foregå i Skandinavien og i landene omkring Østersøen, hvor der fortsat er vækstpotentiale.

- Vi analyserer for synergier, ledelseskapacitet, risici og rentabilitet i markederne, og vi tror på, at vor position kan styrkes, og det vil kunne lykkes med visse akkvisitioner, lyder det fra topchefen, som samtidig understreger, at Danish Agro i 2014 primært vil fokusere på at styrke den eksisterende forretning og få trukket maksimale synergier ud af koncernens mangeartede aktiviteter.

 

 

Danish Agro i tal

 

Millioner kroner                     2012                     2013

Omsætning                          17.600                            25.100

Driftsresultat EBITDA              742                                 835

Afskrivninger                            202                                 297

Driftsresultat EBIT                    540                                 537

Koncernresultat før skat EBT 444                                 503

Koncernresultat efter skat       392                                 412

Balance                                  8.182                              9.918

Egenkapital                           2.073                              2.803

Soliditet                                 25,3%                             28,3%                                                                     

 

Læs også