Er sprøjten klar til syn?

Efter nytår begynder den nye ordning med syn af marksprøjter. Planteavlere skal selv sørge for at få sprøjten synet, inden fristerne udløber

I 2014 træder den nye ordning med syn af marksprøjter i kraft. Det betyder at alle sprøjter, som anvendes til erhvervsmæssigt brug skal synes.

- For at undgå at alle sprøjter skal synes på en gang, har miljøstyrelsen indført et system med forskellige synsfrister. Det er det sidste ciffer i virksomhedens CVR-nummer, som afgør synsfristen, oplyser Leo Bajlum planterådgiver i Vestjysk Landboforening.

- Men uanset CVR-nummer, så skal alle marksprøjter skal være synet senest 26. november 2016, fortsætter han.

Tjek af sprøjten

Rådgiveren oplyser, at synet vil omfatte alle vitale dele på sprøjten som har indflydelse på præcision, sikkerhed og ydeevne.

- Det gælder blandt andet kraftoverføringsdele og beskyttelsesudstyr, pumpe, omrøring, tank til sprøjtevæske, målesystemer og styre-reguleringssystemer, rør og slanger, filtrering, sprøjtebom, dyser, væskefordeling med videre, siger Leo Bajlum.

Han opfordrer planteavlerne til at bruge det lovpligtige syn positivt.

- Selv om synet er et lovkrav, er det en god lejlighed til at få tjekket sprøjten. Det vil give en mere driftsikker og præcis sprøjte.

- Med de lave doseringer, vi bruger, er det et problem, hvis nogle af dyserne giver for lidt, eller måske for meget. De fleste får ikke selv tjekket det. Det kan også betyde at dyser, som man troede skulle skiftes, viser sig at være gode nok, forklarer han.

Ordningen er lige på trapperne

En lang række værksteder er blevet godkendt til at udføre synene, og miljøstyrelsen forventer, at de første syn kan foretages i starten af det nye år.

- Det er vigtigt at man som planteavler selv er opmærksom på, at få sprøjten synet inden fristerne udløber. Miljøstyrelsen har nemlig meldt ud, at der ikke bliver udsendt indkaldelser til syn på de enkelte sprøjter. Ansvaret ligger altså alene hos planteavleren, siger Leo Bajlum. 

Helt konkret handler det om at tage kontakt til et af de værksteder i nærområdet, som er blevet godkendt til at udføre syn.

- Miljøstyrelsen har en liste over godkendte værksteder på deres hjemmeside. Men på vores hjemmeside vil vi også informere om ordningen, når den går i gang og lægge links ud til de godkendte værksteder, forklarer han.

Læs også