Dyr kvægforskning samles på et center

En ny aftale mellem kvægbrugserhvervet og Aarhus Universitet har til formål at optimere anvendelsen af faciliteter til kvægforskning

Den 1. januar 2014 ser Danmarks Kvægforskningscenter dagens lys. Aarhus Universitet (AU) og Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) har nemlig indgået en ny samarbejdsaftale om drift og udførelse af forsøg og forskningsopgaver.

Aftalen betyder, at KFC og universitetets kvægforskningsfaciliteter bliver samlet i en én enhed.

Det overordnede formål med aftalen er dels at styrke kvægforskningsmiljøet ved Foulum – dels at sikre den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, der anvendes i kvægforskning. For forskning på kvægbrugsområdet er meget omkostningstungt. Det oplyser DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet.

- Både i kvægbrugserhvervet og på universitetet har vi har gennem et stykke tid undersøgt mulighederne for rationaliseringer på området. Vi er kommet til den fælles konklusion, at en sammenlægning af KFC og AU’s kvægstalde kan give både personalemæssige og driftsmæssige fordele, siger institutleder ved Institut for Husdyrvidenskab Klaus Lønne Ingvartsen i et nyhedsbrev.

Klaus Lønne Ingvartsen understreger at aftalen kun gælder driftsmæssige forhold:

- Vi bevarer den fulde forskningsmæssige frihed til at iværksætte de forskningsopgaver, som samfundet ønsker, vi skal udføre, siger Klaus Lønne Ingvartsen.

Læs også