Fantastisk fynsk høst

På godt en måned blev høsten overstået med gode udbytter og fine kvaliteter i de fleste afgrøder

Der gik kun godt en måned, så var alt fynsk korn høstet i år. Omkring den 20. juli blev høsten indledt i vinterbyggen, og den 24. juli blev den første raps høstet. Nu her ved indgangen til september er høsten overstået.

- Og det har været en fantastisk høst med godt vejr og gode kvaliteter, konkluderer Danish Agros fynske afdelingsdirektør, Michael Lorentzen.

- Set i bakspejlet ville nogle nok hellere have høstet hvede her i disse dage. Men belært af de seneste års besværlige høstarbejde gik de fleste i gang i begyndelsen af august, og derfor blev en del marker måske taget, inden kornet var helt modent.

Men overordnet set har høsten på Fyn været ekstrem nem, og stort set uden pauser på grund af regnbyger.

Læs mere – blandt andet om kvaliteten – i LandbrugFyn tirsdag.

Læs også