Ny bekendtgørelse komplicerer udbringning af gylle

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er uden miljømæssig effekt, vurderer Torben Hansen fra Landbrug & Fødevarer

Der er kommet en ny husdyrgødningsbekendtgørelse, som både er bureaukratisk og petitesseagtig, og den kommer dermed til at virke mod hensigten, mener sektorbestyrelsen for Planteproduktion i Landbrug & Fødevarer.

- Med den nye bekendtgørelse skal en landmand, som ønsker at slangeudlægge forsuret gylle inden såning, meddele kommunen, hvilke marker det drejer sig om. Hvis det eksempelvis sætter ind med regn, og han får brug for at slangeudlægge forsuret gylle på flere marker end planlagt, skal kommunen orienteres endnu en gang, før han går i gang, siger Torben Hansen, formand for sektorbestyrelsen for Planteproduktion i Landbrug & Fødevarer.

- Derudover skal landmanden tælle sammen, på hvor mange hektar det er planlagt at slangeudlægge forsuret gylle til inden såning. Og derefter skal han på et areal med vintersæd, som svarer til 20 procent af dette, forpligtige sig til at bruge forsuret gylle det kommende forår eller sommer. Dette areal skal også fremgå af skrivelsen til kommunen. 

- Det er både unødigt bureaukratisk og uden miljømæssig effekt, fortsætter Torben Hansen.

Danske landmænd drømmer om at få forenklet reglerne, så det bliver nemmere at dyrke markerne på en måde, der er til gavn for såvel miljøet som udbyttet, siger Torben Hansen, der beklager at det i stedet er gået i den modsatte retning.

Læs også