DN vil frede 100 hektar i Odsherred

Danmarks Naturfredningsforening rejser nu et forslag om fredning af et område ud til Kattegat

Står det til Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal et knap 100 hektar stort område ud til Kattegat i Odsherred Kommune fredes.

Ifølge foreningen er naturen nemlig her rig på overdrev, mose, strandeng, hede, eng, søer og vandløb.

- Vi ønsker en gang for alle at bevare og genskabe et vidunderligt åbent kystlandskab med en rig og mangfoldig natur og samtidig give befolkningen bedre muligheder for at opleve områdets særprægede geologi og natur, siger fredningsmedarbejder i DN Ann Berit Frostholm på foreningens hjemmeside.

Området ligger mellem landsbyen Klint, Nyled Huse og Sonnerup.

- Truslen for både natur og landskab er sommerhusbyggeri samt dræning og tilgroning af områdets moser, hede og overdrev, lyder begrundelsen fra DN.
 

Læs også