Ni fynske kommuner søger hjælp til nedrivning

Alle fynske kommuner med undtagelse af Odense ønsker at få del i Puljen til landsbyfornyelse

Ni ud af de ti fynske kommuner har søgt om hjælp til at rive faldefærdige eller efterladte huse ned. Det skriver P4 Fyn.

Kommunerne har søgt om at få del i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Pulje til landsbyfornyelse.

Langeland har søgt om flest penge – 5,3 millioner kroner.

Puljen, der er på i alt 400 millioner kroner – 200 millioner kroner til uddeling i 2014 og 200 millioner kroner igen året efter – bliver ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uddelt efter en objektiv fordelingsnøgle, som afspejler de enkelte kommuners belastning af dårlige huse. I alt har 70 danske kommuner haft mulighed for at søge om at få del i puljen.

Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 procent, mens kommunerne selv skal finde de resterende 40 procent.

Læs også