L&F tager positivt imod kommissionens anbefalinger

Landbrug & Fødevarer er overvejende positiv over for de Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Hos Landbrug & Fødevarer tager viceformand Lars Hvidtfeldt generelt godt imod de anbefalinger, som Natur- og Landbrugskommissionen kommer med i sin rapport.

Ifølge Lars Hvidtfeldt er der med anbefalingerne lagt op til en ny, intelligent og målrettet regulering, der vil skabe mulighed for at producere flere råvarer i det danske landbrug.

- Hvis kommissionens forslag bliver omsat til en ny og moderne miljøregulering, vil det give hele Danmark et løft. Vi er i landbruget klar til at øge produktionen samtidig med, at vi sikrer et bedre miljø, siger Lars Hvidtfeldt i en pressemeddelelse.

Han fremhæver blandt andet det, han kalder et nyskabende forslag om en målrettet og differentieret regulering, der ifølge Lars Hvidtfeldt kan gøre det muligt for danske landmænd at dyrke deres jord mere optimalt.

Helt uacceptabelt

Lars Hvidtfeldt ser flere gode takter i kommissionens anbefalinger, men finder det til gengæld uacceptabelt, at kommissionen lægger op til, at seks procent af den direkte landbrugsstøtte skal tages fra landmændene og bruges på erhvervs- og miljørelaterede tiltag – samt at modulationen kan stige til 15 procent.

- Dansk landbrug kan ikke holde til, at Danmark som de eneste afvikler den direkte landbrugsstøtte, når de lande, vi konkurrerer med, ikke gør det samme. Især kvægbruget i Danmark er hårdt ramt af høje omkostninger og mange danske særregler, lyder det fra Lars Hvidtfeldt.

I fredagens udgave af Effektivt Landbrug kan du læse meget mere om Natur- og Landbrugskommissionens rapport – samt få reaktioner på anbefalingerne.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også