Gjerskov: Dansk landbrug skal bygge på bæredygtighed

Fødevareminister Mette Gjerskov og formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild var til topmøde i Agerskov Hallen

Fødevareminister Mette Gjerskov og formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild var til topmøde i Agerskov Hallen.

Danske landmænd må producere alt det de vil, men det skal ske uden at miljøbelastningen stiger. Derfor bør der investeres i miljørigtigt landbrugsteknologi og forskes i grønne løsninger inden for landbrug.

Det slog fødevareminister Mette Gjerskov (S) fast ved det stort anlagte Konkurrence-Topmøde II, der blev holdt i Agerskov Hallen onsdag aften.

Hun understregede dog samtidig, at hun vil gøre alt, hvad hun kan som fødevareminister for at sikre at landbruget og danske arbejdspladser i fødevaresektoren forbliver i Danmark, og at den store eksport af eksempelvis smågrise og kalve til Tyskland og Holland vendes, så dyrene kan i Danmark og skaber arbejdspladser her.

- Men lad mig slå fast, at når vi taler om konkurrenceevne, taler vi ikke om lempeligere miljøregler, fastslog Mette Gjerskov, der flere gange nævnte bæredygtighed som et grundbegreb for hende i relation til landbrug..

Hun tilføjede, at hun ser frem til Natur- og Landbrugskommissionens udspil her i 2013, der skal komme med bud og strategi for, hvordan landbruget i Danmark.

Merrild: L&F bliver hørt

Formand for Landbrug & Fødevarer, L&F, Martin Merrild lagde i sit indlæg vægt på de mange områder, hvor L&F kæmper politisk, og hvor man er blevet hørt i efterhånden mange sager.

Blandt andet omkring fedt- og sukkerafgiften, det balancerede veterinærforlig, forslaget om beskatning af andelsselskaber, der blev droppet, og ikke mindst en finanslov med fokus på fødevarer.

Direkte adspurgt under debatten omkring organisationen Bæredygtigt Landbrug, sagde Martin Merrild, at han mener det er L&F, der bør tegne landbruget. Men han lagde dog op til samarbejde:

- Jeg har altid i mit politiske arbejde været vandt til samarbejde. Der er jo medlemmer i Bæredygtigt Landbrug, der også er medlemmer i min forening. Og vi vil jo grundlæggende det samme med landbruget. Det skulle da være mærkeligt, hvis vi ikke kunne finde sammen om nogle sager, slog Martin Merrild fast.

Omkring 300 var mødt op til mødet, der var arrangeret af Sønderjysk Landboforening, LandboSyd, LHN, Agerskov Gruppen og Landbrugsrådgivning Syd.

Læs også