Køer fra Danmark til Rusland

Jørn Uhre har fart under eksporten i Agervig Cattle, som eksporterer danske køer til Rusland.

Kombinationen af gode priser på levedyr og mangel på køer i Rusland giver Agervig Cattle vind i sejlene.

- Når vi snakker Rusland eksporterer vi rigtig mange dyr. Det er ikke unormalt, at en landmand derover vil have 1.000 køer af gangen eller måske flere, fortæller ejer Jørn Uhre fra Varde.

Russerne vil specielt gerne have dyr fra Danmark, fordi de danske køer, efter deres mening, er sygdomsfrie.

Jørn Uhre fortæller, at Rusland i år 2050 vil være selvforsynende med animalske produkter, hvilket er en af grunden til store udvidelser og nybyggerier.

21 dage i karantæne

Inden de mange køer kommer til Rusland, skal de 21 dage i karantæne.

Agervig Cattle har tre forskellige karantænestalde i Holstebro-området, som bruges til de køer, som skal til Rusland.

Hvert hold køer, som kommer i karantæne, følges af en russisk dyrlæge alle 21 dage.

Derudover kommer der en dansk kredsdyrlæge og tager prøver af dyrene og vaccinerer dem samt tjekker dem inden afrejse.

Kvier til 10.000 kroner

Jørn Uhre fortæller, at det ikke er urealistisk, at den danske landmand får mellem 9.000 og 10.000 kroner for en kvie, som sælges til Rusland, da eksporten lige nu går rigtig godt.

Læs også